Pozvánka na řádné zasedání AS SU OPF konané dne 27. 03. 2019

  • Tomáš Verner
  • 21.03.2019
Ve středu 27. 03. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Výroční zpráva o hospodaření SU OPF za rok 2018
  3. Žádost o akreditaci studijního programu Veřejná ekonomika a správa v bakalářském stupni studia, v prezenční a kombinované formě
  4. Žádost o akreditaci studijního programu Veřejná ekonomika a správa v navazujícím magisterském stupni studia, v prezenční a kombinované formě
  5. Návrh složení Vědecké rady SU OPF
  6. Volba předsedy AS SU OPF
  7. Různé