Pozvánka na řádné zasedání AS SU OPF konané dne 27. 02. 2019

  • Tomáš Verner
  • 21.02.2019
Ve středu 27. 02. 2019 se ve 13:00 v zasedací místnosti A308 uskuteční řádné zasedání AS SU OPF.

Program

  1. Úvod, schválení programu
  2. Představení proděkanů pro funkční období 2019-2023
  3. Podmínky přijímacího řízení do doktorského studijního programu v prezenční a kombinované formě studia Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné pro akademický rok 2019/2020
  4. Různé