Čtvrtý ročník akce International Week navštívily desítky účastníků ze zahraničí a zapojil se také rekordní počet studentů

  • Lenka Přečková
  • 17.05.2023
Obchodně podnikatelská fakulta v týdnu od 24. dubna 2023 hostila 4. ročník akce International Week (dále též „IW“), jejímž cílem bylo poskytnout příležitosti pro diskusi a sdílení dobré praxe v oblasti internacionalizace vysokých škol, prohlubování spolupráce v rámci naší sítě partnerských univerzit a navazování nových kontaktů.

Autor: Veronika Novotná

IW je také skvělou příležitostí k realizaci Erasmus+ zahraniční stáže pro akademiky z našich partnerských univerzit. Na fakultě jsme přivítali přes 70 účastníků z 14 různých zemí a 20 zahraničních univerzit. Mezi zastoupené země patřily mj. Anglie, Albánie, Francie, Litva, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Švédsko nebo Turecko. Do programu se také zapojilo více než 150 studentů OPF.

“Smyslem International Weeku je dát dohromady vyučující z různých zemí, aby mohli diskutovat o výuce, o společném výzkumu a spolupráci. A zároveň někteří vyučující budou vyučovat v rámci studijních programů, takže se snažíme našim studentům okořenit ten každodenní proces výuky tím, že tu budeme mít zahraniční lektory,” vysvětluje děkan OPF doc. Roman Šperka.

Jednou ze zajímavostí letošního ročníku byla také organizace vůbec prvního STARS EU Staff Weeku. Tohoto speciálního streamu se účastnili členové 9 partnerských univerzit (vč. Slezské univerzity) sdružených v alianci STARS EU („Strategic alliance for regional transition“). V rámci Staff Weeku se na fakultě konaly zasedání celkem 5 pracovních skupin aliance. Jednalo se o pracovní skupiny převážně neakademických pracovníků, odborníků na internacionalizaci, program Erasmus+, e-learning, strategii nebo komunikaci. Všechna setkání pracovních skupin vč. vrcholných představitelů aliance (tzv. „Steering Committee“) byla organizována v hybridním formátu, tj. s možností připojení online.

Aktivity aliance STARS EU a její ambice představila v úterý 25. dubna v prostorách Malého sálu lídryně aliance Rima Dijkstra z Hanze University of Applied Sciences (Nizozemí). Na její příspěvek navázal prorektor pro vědu a zahraniční styky Slezské univerzity prof. Daniel Stavárek se svou prezentací věnující se iniciativě Evropských univerzit a souvisejícím benefitům těchto aliancí, výzvám a budoucím perspektivám. Zkušenosti a příklady dobré praxe s přítomnými sdílel Niels Hexspoor z Univerzity Palackého v Olomouci, která je členem aliance Aurora.

Zahraniční vyučující si pro studenty OPF připravili několik intenzivních dvoudenních přednášek a seminářů v angličtině. Zastoupena byla témata jako spotřebitelské chování, marketingový management, centrální bankovnictví a měnová politika nebo partnerství v sektoru vysokoškolského vzdělávání. Studenti, kteří se do přednášek a seminářů zapojili získali nárok na zisk 3 kreditů v rámci volně volitelného předmětu „International Business Case Studies“.

Program IW vhodně doplňovali i další řečníci se svými příspěvky, např. prezentace PhDr. Krystyny Heinz z Katedry cestovního ruchu a volnočasových aktivit SU OPF. Dr. Heinz účastníkům představila mezinárodní projekt e-HOTEL, který je na SU OPF realizován v rámci programu Erasmus+. O zkušenostech s výukou v zahraničí a návodem, jak pracovat se zahraničními studenty z odlišných kultur, se podělil prof. Diederich Bakker z Hanze University of Applied Sciences. Jak spolupráce mezi univerzitami a inovačními agenturami pomáhá podporovat podnikání v regionech procházejících transformací? Na toto téma přijela pohovořit Adéla Píchová z Moravskoslezského inovačního centra.

Nedílnou součástí akce byl i společenský a kulturní program, který zahrnoval např. exkurzi do Marlenky ve Frýdku-Místku, zájezd do šikmého kostela Sv. Petra z Alkantary, prohlídku Karviné nebo lekce golfu pro začátečníky v areálu resortu Lipiny. Slavnostní večeře na závěr IW, tzv. gala dinner se konala na Zámečku Petrovice u Karviné.

Detailní program, fotogalerii, reportáže a více informací o akci vč. odkazů na minulé ročníky naleznete na adrese go.slu.cz/intweek. Více o alianci STARS EU se dozvíte na adrese starseu.org.

Díky všem zúčastněným a na viděnou v roce 2025!