Fakulta má nové vedení

  • Lenka Přečková
  • 01.03.2023
Ve středu 1. března zahájilo své funkční období nové vedení fakulty.

Jmenovací dekrety z rukou nového děkana doc. RNDr. Ing. Romana Šperky, Ph.D. si na úvodní poradě převzali noví i staronoví proděkani:

  • Proděkan pro studijní a sociální záležitosti: doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Proděkanka pro vědu a výzkum: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
  • Proděkanka pro zahraniční styky: Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
  • Proděkan pro rozvoj a vnější vztahy: Ing. Martin Klepek, Ph.D.


doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.
doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D.
Ing. Jana Šimáková, Ph.D. Ing. Jana Šimáková, Ph.D.
doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D. doc. Mgr. Petr Suchánek, Ph.D.
Ing. Martin Klepek, Ph.D. Ing. Martin Klepek, Ph.D.

Po osmi letech ve funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty končí prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D., který bude v dalších letech působit jako prorektor SU pro vědu a zahraniční styky a povede katedru financí a účetnictví na naší fakultě.