Soutěž pro studenty středních škol

  • Lenka Přečková
  • 02.02.2023
Katedra financí a účetnictví SU OPF ve spolupráci s Českou národní bankou a Statutárním městem Karviná pořádá již 15. ročník celostátní soutěže pro středoškolské studenty. Úkolem je zpracovat esej na odborné téma, které letos zní "Kryptoměny - seriózní platební nástroj nebo nejzábavnější způsob jak přijít o peníze?". Cílem soutěže je rozšířit povědomí středoškoláků o aktuálních ekonomických a finančních problémech a zároveň přispět k rozvoji jejich finanční a ekonomické gramotnosti. Soutěž si za dobu své existence vybudovala pozici ojedinělé a velice pozitivně vnímané akce, k čemuž napomáhá jak oficiální partnerství s Českou národní bankou, tak i velice atraktivní a mimořádné ceny. Autor vítězné práce získá 15.000 Kč, druhá nejlepší práce bude odměněna 10.000 Kč a třetí práce 5.000 Kč.

Napište esej na téma: Kryptoměny - seriózní platební nástroj nebo nejzábavnější způsob jak přijít o peníze?

Forma eseje

Volný útvar odborného zaměření, maximálně 4 strany (A4, Times New Roman, 12p., řádkování 1,5). Odevzdání ve formátu MS Word, nebo Adobe pdf.

Odevzdání eseje

E-mailem na adresu soutez@opf.slu.cz v období 6. 2. – 17. 3. 2023. Na první straně eseje je nutné uvést kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, název a adresu studované střední školy, ročník studia. Autor soutěžní práce je povinen ve své práci uvést veškeré informační zdroje, ze kterých čerpal. Soutěžní práce může mít pouze jednoho autora.

Hodnocení eseje

1. Odborná porota složená z členů katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pracovníků České národní banky a statutárního města Karviná vybere 10 nejlepších prací.
2. Každý člen poroty na základě subjektivního hodnocení odbornosti a literární úrovně stanoví pořadí prací.
3. Vypočte se průměrné pořadí pro každou práci a sestaví se výsledné pořadí. Při rovnosti průměrného pořadí rozhoduje, které práci bylo častěji přiřazeno lepší pořadí.
4.Organizátoři si vyhrazují právo neudělit některou z cen, pokud eseje nebudou mít patřičnou odbornou úroveň.

Ceny

1. místo       15.000 Kč
2. místo       10.000 Kč
3. místo         5.000 Kč

Hlavní termíny

6. 2. 2023          Zahájení soutěže, možnost začít zasílat soutěžní práce
17. 3. 2023
        Ukončení soutěže, konec přijímání soutěžních prací
7. 4.  2023        
Vyhodnocení soutěže
11. 4. - 28. 4. 2023         
Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen

Autorská práva: Zasláním soutěžní práce autor uděluje pořadatelům soutěže právo na zveřejnění práce nebo její části na webových stránkách http://fiu.cms.opf.slu.cz/ a http://www.cnb.cz/ , a to včetně jména autora a názvu studované školy. Pořadatelé soutěže mají právo zveřejnit jméno autora a název studované školy všech oceněných prací a právo zveřejnit fotografie či jiné audiovizuální záznamy pořízené při předávání cen autorům oceněných prací.

Více informací