Novým děkanem bude doc. Šperka

  • Lenka Přečková
  • 30.11.2022
Ve sředu 30. listopadu proběhlo 21. zasedání AS SU OPF a s ním i volba nového děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Kandidátem na děkana pro funkční období 2023 - 2027 byl zvolen doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Anonymní hlasování proběhlo následovně: z 11 přítomných členů AS SU OPF vyslovilo svůj souhlas devět členů, nesouhlas jeden člen a hlasování se zdržel také jeden člen.

doc. RNDr. Ing. Romanu Šperkovi, Ph.D. ještě jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.