Volby kandidáta na funkci děkana

  • Tomáš Pražák
  • 16.11.2022
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné vyhlásil dne 21. září 2022 volby kandidáta na funkci děkana Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné.

Volební komise stanovila na svém zasedání dne 3. října 2022 harmonogram voleb kandidáta na funkci děkana SU OPF:

  • do středy 16. listopadu 2022 do 10:00 hodin je možné podávat návrh kandidáta na funkci děkana,
  • nejpozději v pátek 18. listopadu 2022 budou zveřejněny podané návrhy uchazečů,
  • ve středu 23. listopadu 2022 budou představeni uchazeči o kandidaturu na funkci děkana SU OPF akademické obci na veřejném mimořádném zasedání AS SU OPF, které se uskuteční ve 13:00 hodin v Malém sále SU OPF,
  • ve středu 30. listopadu 2022 ve 13:00 hodin se uskuteční na zasedání AS SU OPF první, případné druhé kolo volby kandidáta na funkci děkana,
  • ve středu 7. prosince 2022 ve 13:00 hodin se uskuteční případné 3. kolo voleb.

Způsob podávání návrhu a další informace naleznete v přiložených souborech: