Letní škola pro doktorandy

  • Lenka Přečková
  • 04.07.2022
Letní škola matematicko-statistických a vědeckých metod je určena zejména pro doktorandy Obchodně podnikatelské fakulty. Letní škola v první části nabízí zajímavé workshopy zaměřené na využití matematicko-statistických metod ve výzkumu, praktickou ukázku softwaru STATA pro práci s daty z databáze Orbis. Během workshopu bude mít student možnost konzultovat svůj výzkum a využití vhodných metod. Druhá část letní školy se bude zabývat kvalitativním výzkumem. Účastníkům nabídne jak teoretické, tak praktické ukázky kvalitativního výzkumu v marketingu a managementu.

Datum:

5. - 7. září 2022

Místo konání:

hlavní budova SU OPF, místnost B101

Rámcové zaměření letní školy a program:

Využití matematicko-statistických metod ve výzkumu

Přednášející: prof. RNDr. Jan Hanousek CSc.
Pondělí a úterý 5. a 6. 9. 2022

  • Dopolední dvě sekce budou zaměřeny na aplikaci vybraných matematicko-statistických metod v ekonomii. Budeme pracovat v ekonometrickém software STATA a práce bude zejména s daty z databáze Orbis.
  • Odpolední sekce bude věnována workshopům, které budou zaměřeny na možnost konzultace svého výzkumu, konzultace vhodných matematicko-statistických metod pro konkrétní výzkum a další otázky účastníků konference.


Kvalitativní výzkum v oblasti marketingu, managementu

Přednášející: Dr. Joe MacDonagh
Středa 7. 9. 2022

  • Sekce 1 (dopoledne): Úvod do teoretických základů kvalitativního výzkumu - v marketingu, managementu/organizacích, podnikání a behaviorální ekonomii.
  • Sekce 2 (dopoledne): Praktické příklady kvalitativních metod - v marketingu, managementu/organizacích, podnikání a behaviorální ekonomii.
  • Sekce 3 (odpoledne): Workshop s posluchači o kvalitativních metodách. Účastníci dostanou kvalitativní data a budou řešit zadané úkoly, diskutovat a následně získají zpětnou vazbu.
  • sekce budou probíhat v angličtiněVíce informací na webu go.slu.cz/letniskola