Promoce absolventů - Fotogalerie

  • Lenka Přečková
  • 01.07.2022
Video záznam a fotografie z promocí ke stažení

Fotografie z promocí bakalářů

Fotografie z promocí inženýrů, doktorandů

Video z promocí