Nové číslo fakultního časopisu

  • Lenka Přečková
  • 17.06.2022
Právě vychází nové číslo fakultního časopisu Otevřeně-Poutavě-neFormálně. K dostání je na recepci fakulty nebo si ho můžete přečíst online na webu go.slu.cz/casopis.

Obsah časopisu samozřejmě odráží dění na naší fakultě. Nutně tak jeho obsah v posledních dvou letech poznamenala různá omezení v souvislosti s koronavirovou pandemií.

Uplynulý půlrok, a především letní semestr akademického roku 2021/22 znamenal návrat ke stavu, na který jsme byli zvyklí před vypuknutím pandemie a na který jsme se určitě všichni těšili. Bohužel, jsme ještě v únoru museli oželet fakultní ples, ale například Den otevřených dveří jsme již uspořádali nejen v on-line podobě, ale i na půdě fakulty. Přitom nás velmi potěšil zájem o tuto akci ze strany středoškoláků. Výuka již potom proběhla standardně, stejně jako celá řada akcí a aktivit, které již tradičně k letnímu semestru na fakultě neodmyslitelně patří. Za zmínku například stojí velmi úspěšný Týden podnikavosti či Vyběhněte s děkanem. Zajímavosti k těmto akcím nemohou samozřejmě v tomto vydání časopisu chybět.

Obchodně podnikatelská fakulta se také intenzivně zapojila do pomoci lidem, kteří byli postiženi válkou na Ukrajině, a to hned od jejího počátku. Více než stovka žen a dětí, které v prvních dnech ruské invaze uprchli do bezpečí, našla své zázemí na kolejích. Zde se o ně nejen v prvních nejsložitějších dnech pobytu v cizí zemi starali dobrovolníci jak z řad studentů, tak i zaměstnanců. Úspěšné byly i sbírky pořádané na fakultě, ať již se týkaly zdravotnických potřeb, oblečení, hraček či dalších potřebných věcí. Fakulta za přispění a finanční podpory firem uspořádala pro všechny ubytované na kolejích jazykové kurzy češtiny, čímž chtěla napomoci těmto lidem se začleněním do běžného života a nalezení zaměstnání. Tímto bychom chtěli poděkovat všem zaměstnancům fakulty, studentům i firmám, kteří se do pomoci lidem prchajícím před válkou v jakékoliv formě zapojili. Jsme přesvědčeni, že naše fakulta, její studenti i zaměstnanci dokázali, že umí pomáhat, pokud tuto pomoc někdo potřebuje. I toto počínání zvyšuje její kredit nejen v našem regionu.