Akademický den

  • Lenka Přečková
  • 06.06.2022
Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Vás zve na Slavnostní zahájení akademického roku Slezské univerzity v Opavě, které se uskuteční v prostorách karvinské fakulty v úterý 27. září 2022.

Rektor a předseda Akademického senátu Slezské univerzity si Vás dovolují pozvat na Akademický den 2022 konaný u příležitosti zahájení nového akademického roku.

Slavnostní akce se uskuteční 27. září 2022 od 10:00 hodin v sále Obchodně podnikatelské fakulty.

Program:

  • Slavnostní nástup akademických funkcionářů Slezské univerzity a čestných hostů
  • Státní hymna České republiky
  • Vystoupení rektora Slezské univerzity
  • Předání ocenění zaměstnancům a spolupracovníkům Slezské univerzity
  • Hudební vystoupení