Setkání studentů SU OPF a Politechniky Rzeszowskiej

  • Přečková Lenka
  • 22.10.2018
Studentský seminář s cílem podpořit prezentační dovednosti studentů a jejich zájem o samostatnou odbornou a vědeckou práci.

Cíl setkání:

podpořit prezentační dovednosti studentů a jejich zájem o samostatnou odbornou a vědeckou práci.

Datum setkání:

27.-28. listopadu 2018

Program:

prezentace právě zpracovávaných či nedávno dokončených seminárních či bakalářských a diplomových prací v rozsahu cca 15 min s následnou diskusí. Vše bude probíhat v angličtině.

Přihlášky:

mailem s uvedením tématu prezentace v angličtině na adresu: sperka@opf.slu.cz

Termín přihlášky

11.11.2018


Večerní program zajištěn :-)