Czech Republic Alumni Survey

  • Lenka Přečková
  • 11.01.2022
Dům zahraniční spolupráce realizuje výzkum mezi zahraničními absolventy v rámci národního programu Czech Republic Alumni.
Rádi bychom požádali všechny zahraniční absolventy (vč. Slováků) o zapojení se do dotazníkového šetření, které má za cíl vyhodnocení dopadu studia zahraničních absolventů v České republice na jejich kariéru a život po ukončení jejich studia. Výzkum provádí Dům zahraniční spolupráce, který výsledky využije pro zlepšení a prohloubení vztahů mezi zahraničními absolventy a Českou republikou v rámci národního programu Czech Republic Alumni.

Pro vyplnění dotazníku klikněte na tlačítko "Spustit". Dotazník, prosím, vyplňte nejpozději do 15. ledna 2022. Vyplňování Vám zabere přibližně 10 minut.

Dotazník je určen zahraničním absolventům, kteří studovali krátkodobý či dlouhodobý bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program na české vysoké škole.

Veškeré informace, které prostřednictvím dotazníku sdělíte, budou zpracovány zcela anonymně a pouze v souhrnné podobě. Pokud byste chtěli ještě sdílet cokoliv dalšího, kontaktujte prosím alumni@studyin.cz.

Velmi si vážíme Vašeho času i pomoci a děkujeme Vám za ně.

Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a česká národní agentura pro mezinárodní vzdělávání a výzkum. Naším hlavním cílem je usnadňovat mezinárodní spolupráci ve vzdělávání a podporovat zapojení co nejširšího spektra jednotlivců i institucí do mezinárodních aktivit. Poskytujeme informační, poradenské a analytické služby pro všechny cílové skupiny v oblasti vzdělávání. Více informací naleznete na našich stránkách https://www.dzs.cz/o-dzs