Aktuální protiepidemická opatření

  • Lenka Přečková
  • 18.11.2021
Vážené studentky, vážení studenti, epidemická situace se v posledních týdnech výrazně zhoršuje a náš region patří mezi nejvíce zasažené. I přesto nadále probíhá plnohodnotná kontaktní výuka, která nám v předešlých třech semestrech tak chyběla.

Rád bych vás v těchto obtížných časech požádal o dodržování všech platných protiepidemických opatření, zejména pak o nošení respirátorů ve všech společných prostorách fakulty, jakými jsou chodby, foyer, studovna, knihovna apod. Respirátory jsou povinné také při výuce, pokud se v místností nachází alespoň 50 osob. Budu Vám ale velmi vděčný, pokud je budete používat neustále bez ohledu na počet osob přítomných na přednášce, semináři či tutoriálu. Zakrytí nosu a úst respirátorem po celou dobu pobytu v budovách fakulty je to nejmenší, co můžeme udělat proti dalšímu šíření epidemie a pro zachování kontaktní výuky.

Pokud pociťujete klinické příznaky onemocnění Covid-19, nechoďte, prosím do školy. Pokud budete pozitivně testováni na Covid-19 RT-PCR testem, sdělte tuto skutečnost emailem na adresu studijni@opf.slu.cz Doporučuji rovněž v této situaci informovat své spolužáky, s kterými jste byli v předešlých dnech v kontaktu. Omluvu neúčasti na výuce či studijních aktivitách řešte prosím v souladu se Studijním a zkušebním řádem se svými vyučujícími.

Předem Vám děkuji za spolupráci a ohleduplnost vůči svému okolí. Zároveň Vám přeji pevné zdraví, příjemné chvíle strávené na naší fakultě a mnoho studijních úspěchů ve zbývající části zimního semestru.

 

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan fakulty