Erasmus Days 2021

  • Dagmar Labudková
  • 26.10.2021
Ve dnech 14. a 15. října se OPéeFka již potřetí zapojila do celosvětových oslav největšího mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+.

Autor: Veronika Maťková, Veronika Novotná - Oddělení zahraničních styků


Ptáte se, co je smyslem Erasmus Days? Cílem těchto oslav je zviditelnit aktivity a projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat veřejnost o jeho možnostech a pozitivním přínosu. Do pátého ročníku oslav se zapojilo 67 zemí. Po celém světe bylo realizováno skoro 5 700 akcí. Jen v České republice proběhlo během třídenních Erasmus Days ve dnech 14. - 16. října více jak 100 akcí. Přehled všech událostí naleznete na www.erasmusdays.eu.
Srdcem programu Erasmus+ jsou výjezdy do zahraničí a mezinárodní spolupráce. Do vzdělávání program přináší inovace a podporuje rozvoj dovedností. Slezská univerzita je v rámci programu zapojena do dvou klíčových akcí – Mobility jednotlivců (KA1) a Partnerství pro spolupráci (KA2). Mezi priority nového programového období Erasmus+ 2021–2027 patří inkluze a diverzita, udržitelnost, digitalizace a participace – podpora aktivního občanství, účast na demokracii a posilování evropské identity.


Erasmus info stánek umístěn ve foyer hlavní budovy OPF
Za propagační předměty děkujeme Domu zahraniční spolupráce
Oddělení zahraničních styků si pro zájemce o výjezdy do zahraničí z řad studentů připravilo bohatý dvoudenní program a info stánek ve foyer s aktuální nabídkou zahraničních mobilit. Ve čtvrtek 14. 10. se na OPF uskutečnil workshop k výjezdům do zahraničí.  Studenti se seznámili s obecnými podmínkami výjezdů a novinkami programu Erasmus+, mezi něž patří např. Green Erasmus, tj. podpora ekologicky šetrného cestování. O svých zkušenostech z pobytů hovořili absolventi programu vč. těch zahraničních, kteří popovídali o své zemi a domovské univerzitě. Zahraniční studenti si navíc pro návštěvníky připravili drobné občerstvení. Studenti tak mohli ochutnat např. pravé turecké pismaniye. O dalších možnostech výjezdů mládeže do zahraničí v rámci programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity pohovořil náš host – Petr Kantor z Domu zahraniční spolupráce. 

Workshop Vyjeď na Erasmus
Přednáška Petra Kantora o krátkodobých výjezdech do zahraničí
I vzhledem k výše zmíněným prioritám programu jsme se na OPF rozhodli letošní Erasmus Days obohatit i o dobrovolnické aktivity. V pátek jsme spolu s panem Kantorem a zahraničními studenty zavítali do Janíkova sedla u Kopřivnice. Cílem výletu byla příprava zásob dřeva na zimu a úklid okolo místní hájenky, která se nachází v chráněné přírodní oblasti NATURA 2000.

Součástí letošních oslav bylo i dobrovolnictví v přírodě
Hájenku v Janíkově sedle spravuje dobrovolné sdružení RADAMOK
Zajímá tě, jaké zahraniční studenty můžeš potkat u nás na fakultě a co pro ně Erasmus znamená? Koukni na krátké video, které v rámci Erasmus Days vzniklo.
Za spolupráci při organizaci akce bychom závěrem rádi poděkovali Petru Kantorovi a organizaci Eurodesk Moravskoslezský kraj.
Příští oslavy Erasmus Days se uskuteční ve dnech 12. - 14. října 2022. Tak zase za rok na viděnou!

Zdroje: Webový portál Domu zahraniční spolupráce [online] [vid. 24. října 2021]. Dostupné z: https://www.dzs.cz/program/erasmus; Webový portál Erasmus Days [online] [vid. 24. října 2021]. Dostupné z: https://www.erasmusdays.eu/