Konkurz na obsazení zahraničních stipendijních pobytů

  • Lenka Přečková
  • 15.10.2021
Chceš vyrazit do světa? Uzávěrka přihlášek na studijní pobyty v letním semestru se blíží! Zahraničních stipendijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech stupňů a forem studia, kteří úspěšně absolvují výběrové řízení. Studijní pobyt a/nebo pracovní stáž lze realizovat v celkové délce max. 12 měsíců za každý stupeň studia. Studenti mohou nově vyjet již v 1. ročníku bakalářského studia!

Přihlášky vyplňujte na mobility.slu.cz

V elektronické přihlášce na studijní pobyt je nutné nahrát:

  • strukturovaný životopis v anglickém jazyce
  • motivační dopis v anglickém jazyce v rozsahu 1 A4 (dopis bude obsahovat zdůvodnění výběru partnerské univerzity a vybraných předmětů nebo programu)
  • certifikáty o jazykových zkouškách – volitelná příloha.

Studenti si mohou zvolit dvě preferenční univerzity. K podání přihlášky a práci s Mobilitním systémem SU jsou studentům k dispozici videonávody.

Deadline přihlášek: 20. 10. 2021

Výběrové řízení:

  • probíhá formou pohovoru 21. 10. 2021 9:00-11:00 (místnost A309)
  • uchazeči obdrží harmonogram výběrového řízení emailem

Preparatory Course for Student Mobilities

  • po úspěšném výběrovém řízení je nutné absolvovat přípravný kurz pro studentské mobility
  • obsah předmětu je dostupný v IS SU pod zkratkou OPFBPCSM
  • po úspěšném absolvování budou studentovi uděleny 3 ECTS v rámci volně volitelných předmětů

Otázky?

Kontaktujte koordinátorku Ing. Radmilu Unuckovou (unuckova@opf.slu.cz, místnost A302)