Soutěž pro studenty středních škol

  • Dagmar Labudková
  • 11.10.2021
Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné vyhlašuje soutěž pro studenty středních škol.

Vašim úkolem je zamyslet se nad daným tématem a vytvořit esej s vlastními stanovisky na danou problematiku. Soutěž je určena studentům českých a slovenských středních škol. Zájemci se mohou zúčastnit libovolného počtu kategorií. Soutěžit mohou jednotlivci či dvojice studentů. V každé kategorii budou vyhodnoceny tři nejlepší práce, jejichž autoři budou odměněni věcnými cenami.


Témata prací:

1. Fake news a jejich vliv na život lidí a vývoj společnosti

2. Vliv pandemie na současnost cestování

3. Ohrožuje nás rostoucí státní dluh?

4. Jak byste znovu nastartovali podnikání v době (po) Covid-19?

5. Přinesla pandemie Covid-19 něco dobrého pro českou ekonomiku?