Konference Inovační přístupy a strategické řízení v období pandemie

  • Lenka Přečková
  • 22.09.2021
Konference je určena především pro prezentaci výsledků prací studentů bakalářského, magisterského, doktorského studia z různých oborů. Zaměření konference se dotýká témat jak existujících, tak nových inovativních studijních programů. Dalším navazujícím směrem jsou globálně a technicky zaměřené obory ekonomie, managementu a podnikání.
  • Termín pro zaslání přihlášky a abstraktu 250 slov je na mail paleckova@opf.slu.cz do 18. října 2021.
  • Článek v anglickém jazyce v rozsahu 6 - 10 normostran musí zaslat do 14. listopadu 2021.
  • Termín a místo konference je 25. listopadu 2021, Masarykův ústav vyšších studií, Praha.
  • Soutěž je určena pro studenty bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského stupně studia.

Odměna studentům, kteří se aktivně zúčastní, je stipendium 2000 Kč. V případě fyzické účasti fakulta uhradí cestovní náklady.

Výherci s nejlepšími příspěvky budu ocenění věcnými dary a šeky s finanční odměnou. (1. cena = 7 500 Kč, 2. cena= 5 000 Kč, 3. cena= 2 000 Kč). Součástí konference bude i vyhlášení a ocenění nejlepších studentských prací vědeckou radou.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality