Informace studentům

 • Lenka Přečková
 • 29.04.2021
Informace studentům k organizaci výuky, zkoušek a dalších aspektů fungování SU OPF ve zbývající části letního semestru 2020/2021

Informace studentům k organizaci výuky, zkoušek a dalších aspektů fungování SU OPF ve zbývající části letního semestru 2020/2021

Vážené studentky, vážení studenti,
pomalu se blíží konec letního semestru a s ním i období zkoušek a pro některé z Vás také státnic. Zároveň dochází k určitým úpravám protiepidemických nařízení, která ovlivňují fungování vysokých škol. Proto byly vydány tři důležité normy, které upravují organizaci výuky, zkoušek a dalších aspektů fungování Slezské univerzity a Obchodně podnikatelské fakulty ve zbývající části letního semestru:


Z uvedených norem vyplývají tyto klíčové závěry:

 • Veškerá výuka až do 23/05/2021 probíhá online podle platného rozvrhu v prostředí Microsoft Teams. Návody pro studenty jsou k dispozici na webové stránce https://www.slu.cz/slu/cz/teamsstudent  
 • Všechny zkoušky budou realizovány online nebo distanční formou, případně prezenčně na fakultě výhradně ve formátu jeden vyučující a jeden student.
 • Státní závěrečné zkoušky v I. termínu proběhnou prezenčně na fakultě. Všichni studenti účastnící se státnic budou muset doložit:

           o    negativní PCR nebo antigenní test provedený poskytovatelem lékařských služeb, který není starší než 48 hodin,
           o    laboratorně potvrzené prodělání nemoci Covid-19 v době do 90 dní,
           o    certifikát o zcela dokončeném očkování proti nemoci Covid-19, od něhož uplynulo alespoň 14 dní.
           o    Studenti, kteří nemohou doložit žádnou z výše uvedených skutečností,
                 se musí před zahájením státnic podrobit antigennímu samotestování
pod dohledem v prostorách fakulty.

 • V případě zkoušek ve formátu jeden vyučující a jeden student nebo individuálních konzultací není po studentech vyžadován negativní test ani jiná potvrzení, studenti ani nepodstupují samotestování.
 • Promoce absolventů v I. termínu v období 28/06 – 09/07/2021 se ruší.

V platnosti nadále zůstávají tato již zavedená opatření:

 • Studenti jsou povinni sledovat informace uvedené v elearningu jednotlivých předmětů a zaslané na univerzitní email. 
 • Hlavní budova fakulty je otevřena v pracovní dny v době 6 – 20 hodin a v sobotu v čase 8 – 14 hodin.
 • Knihovna funguje v režimu výdeje předem rezervovaných knih. Bližší informace jsou na webu fakulty https://www.slu.cz/opf/cz/aktuality/15/469.
 • Studentům, kteří mají v Česku jiné bydliště, je zakázáno ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • Při pobytu v objektech fakulty je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření jako je zakrytí horních cest dýchacích chirurgickou rouškou, nanorouškou nebo respirátorem, pravidelná dezinfekce rukou, dodržování rozestupů apod.

Rád bych Vám poděkoval za dosavadní velmi dobrou spolupráci mezi studenty a vyučujícími v rámci online výuky i dodržování všech opatření a zodpovědné chování vůči sobě i okolí. Zároveň mi dovolte popřát Vám příjemný konec letního semestru a mnoho úspěchů ve zkouškovém období. Po celou dobu ať Vás provází dobrá nálada a pevné zdraví.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan SU OPF


Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality