• 0

Seminář k obhajobě BP/DP

  • Lenka Přečková
  • 23.04.2021
Nevíte si rady s přípravou prezentace k obhajobě závěrečné práce?
Nabízíme informační seminář k obhajobě bakalářské/diplomové práce, který je určen pro studenty 3. ročníku bakalářského studia a pro studenty 2. ročníku navazujícího magisterského studia. Seminář je určen pro studenty prezenční i kombinované formy studia.

V rámci semináře vám budou poskytnuty informace pro přípravu prezentace, struktura prezentace a rady při samotné obhajobě závěrečné práce. Protože na obhajobu závěrečné práce je v rámci SZZ kladen velký důraz, budete mít příležitost se na obhajobu náležitě připravit.

Zájemci se mohou zúčastnit semináře, který proběhne v úterý 11. 5. 2021 od 15:30 hodin v MS Teams (kód pro přihlášení: ywx31nu)

Přednášející: doc. Ing. Iveta Palečková, Ph.D. (paleckova@opf.slu.cz)