• 0

Nový studijní program Mezinárodní obchod

  • Lenka Přečková
  • 18.04.2021
Naší fakultě se podařilo rozšířit nabídku o další studijní program. Tentokrát dostal zelenou profesně zaměřený studijní program Mezinárodní obchod, který bude vyučován v prezenční formě bakalářského studia.

Národní akreditační úřad profesně zaměřenému studijnímu programu udělil akreditaci na 5 let. Podávání přihlášek ke studiu tohoto programu bude spuštěno od počátku května 2021. ???? Zájemci si ověří v praxi, jak funguje obchod v mezinárodním měřítku, jaký je jeho vývoj, nahlédnou také do oblasti společenského protokolu a mezinárodní diplomacie. ????‍???? Chybět nebude mezinárodní právo a mnoho dalších zajímavých oblastí. Nový program je určen pro všechny, kteří přemýšlí o startu své profesní kariéry v mezinárodních firmách, bankách, státních i nestátních institucích zaměřených na oblast mezinárodních vztahů u nás i v zahraničí a mnoho dalších. ????