Docent Šustek slaví 90. narozeniny

  • Lenka Přečková
  • 25.03.2021
Ve čtvrtek 25. března 2021 slaví 90. narozeniny jeden ze zakladatelů a také první děkan naší Obchodně podnikatelské fakulty doc. Ing. Emanuel Šustek, Ph.D.

Docent Šustek se celý život věnoval výchově a vzdělávání mladé generace. Několik let působil na dvou vysokých školách našeho kraje. V letech 1963 -1990 působil jako odborný asistent a docent na Pedagogické fakultě v Ostravě, kde v roce 1968 založil a vedl katedru vědeckých metod řízení a později základů techniky, prostřednictvím níž přednášel a působil ve většině známých a největších podniků našeho regionu (v představenstvech, dozorčích radách i jiných orgánech). Toto působení bylo zejména při výchově a vzdělávání vedoucích hospodářských pracovníků, známých manažerů, kteří byli mnohdy celostátně i mezinárodně oceňováni.

Na přelomu let 1989 a 1990 vedl iniciativní skupinu, která začala vyvíjet výraznou aktivitu směřující k tomu, aby se Karviná stala univerzitním městem. Po zdolání mnoha překážek bylo úsilí této skupiny vyslyšeno a v roce1990 potvrdila Akreditační komise MŠMT vznik Obchodně podnikatelské fakulty v  Karviné.

Jako první děkan karvinské fakulty docent Šustek získal a vychoval začínající pedagogy tak, aby mohla tato instituce poskytovat plnohodnotný rozsah a obsah výuky ekonomických předmětů. Zasloužil se o získání bakalářského a později magisterského studijního programu a dosáhl toho, aby absolventi fakulty mohli být nositeli titulu inženýr ekonomie. Zasloužil se o prohlubování spolupráce s tuzemskými i zahraničními vysokými univerzitami. Byl členem mnoha vědecko-výzkumných a projektových týmů. Výrazně také napomohl při zakládání podniků a organizací v  karvinském regionu.

Panu docentu přejeme mnoho sil a elánu do dalších let a těšíme se na další setkání s ním na půdě fakulty, kterou se jeho zásluhou podařilo v Karviné vybudovat.