Nový profesní studijní program Digitální business

  • Dagmar Labudková
  • 28.02.2021
Fakulta získala do mozaiky nabízených studijních programů další nablýskaný kousek. Tentokrát se jedná o profesní studijní program Digitální business v bakalářském stupni, a to v prezenční formě. Národní akreditační úřad udělil akreditaci na 5 let, a tak se program zařadí do nabídky již pro letošní cyklus přijímacího řízení. Zájemci o studium se do něj budou moci hlásit již začátkem května 2021.

Studijní program je postavený na průniku tří klíčových oblastí a těmi jsou podnikání, marketing a informatika. Studenti budou již během studia vedeni k rozvoji svého digitálního projektu ať už se jedná o oblast e-commerce, digitálních služeb a aplikací nebo digitálního marketingu.
 
Při přípravě studijního programu jsme zapojili řadu odborníku z praxe. Nejprve formou online expertního panelu, kde jsme ověřili relevanci některých nově vzniklých předmětů, a po zapracování připomínek jsme se znovu obrátili na vybrané experty a zapojili je přímo do tvorby výukových materiálů. Studenti tak budou mít možnosti seznámit se s lidmi z firem jako je Shopsys, Avogado, Moravio, NetDirect, Raynet a mnoho dalších.