Vánoční přání děkana

  • Lenka Přečková
  • 22.12.2020
Blíží se konec akademického roku, ale i roku 2020, a tak si poslechněte proslov našeho pana děkana.

Milí přátelé, pomalu se blíží konec roku 2020, který se nevyvíjel podle našich představ. Byl mimořádně těžký a složitý pro všechny z nás.
Museli jsme přizpůsobit své životy jak rodinné, tak pracovní uskromnit se, přizpůsobit se novým podmínkám utrpěli jsme ztráty v práci i v podnikání.

Život se změnil také u nás na fakultě. Vylidnily se učebny, koleje i chodby. Do virtuálního světa jsme přenesli výuku, zkoušení porady zaměstnanců i jednání univerzitních orgánů.

Chtěl bych proto při teto příležitosti poděkovat všem vyučujícím za jejich úsilí a snahu o co nejkvalitnější online výuku. Chtěl bych poděkovat všem neakademickým pracovníkům za to, že i v nestandardních a mimořádných podmínkách zabezpečili bezproblémové fungování naší fakulty. A chtěl bych poděkovat také studentům za vstřícnost, za spolupráci a za to, že své studium i nadále berou vážně a zodpovědně. Velké poděkování patří také všem, kteří se v době pandemie zapojili do pomoci potřebným.

V těchto obtížných a náročných časech se ukázalo, jak významné jsou ty skutečné hodnoty, kterými jsou láska, zdraví ochota pomáhat a vzájemná sounáležitost.

Moc bych si přál, aby i nadcházející Vánoce proběhly v duchu těchto hodnot, abyste je mohli strávit s těmi, které máte rádi. Moc si přeju, aby ten nadcházející rok byl lepší, aby nám umožnil se opět potkávat společně pracovat, učit se a radovat se z úspěchů naší fakulty.

Přeji Vám všem krásné Vánoce a vše dobré do nového roku.


Daniel Stavárek
děkan