Spolupráce zahraničních studentů OPéeFky a ZŠ 1. Máje Havířov

  • Dagmar Labudková
  • 10.12.2020
Na počátku listopadu se zahraniční studenti naší fakulty zapojili do online výuky žáků 6. – 9. tříd základní školy. Studenti si připravili krátké prezentace, jejich prostřednictvím se pokusili přiblížit posluchačům svou zemi.
Na začátku listopadu jsme byli osloveni paní učitelkou Mgr. Nikol Porubovou ze ZŠ 1. Máje v Havířově, zdali by naši zahraniční studenti neměli zájem se účastnit on-line hodiny angličtiny na zmiňované základní škole, ve které by žákům 6. -9. tříd představili kousek ze země, z které pochází. A my jsme nemohli dělat nic jiného, než souhlasit a směle se zapojit do tohoto projektu, prostřednictvím kterého žáci mohli nejen slyšet angličtinu z úst mnoha národů, ale zároveň se mohli setkat s lidmi z různých koutů světa, které v běžném životě v Havířově jen tak nepotkají.
Do projektu se zapojilo celkem 15 studentů ze zemí jako je Turecko, Francie, Čína, Indie a Bangladéš. Studenti si připravili prezentaci na jedno ze zvolených témat zahrnující oblasti rodiny, životního stylu, kuchyně či cestování. O možnosti prezentování v angličtině pro žáky ZŠ se dozvěděla i naše hostující akademička z loňského semestru z partnerské univerzity Shanxi University of Finance and Economics v Číně, která v tomto nápadu viděla skvělou příležitost pro své studenty, kteří si tak mohli vyzkoušet prezentování v angličtině.

On-line prezentace odstartovaly v pondělí, 23. listopadu, kdy v každé hodině vystoupila dvojice zahraničních studentů a prostřednictvím MS Teams prezentovali zajímavé poznatky ze své země žákům ZŠ. Zahraniční studenti si tak zároveň vyzkoušeli být v roli vyučujících a být tak hlavními prezentujícími v on-line hodině, a zároveň žáci si mohli reálně vyzkoušet angličtinu v praxi formou svých zvídavých dotazů.  Celkově proběhlo 10 těchto on-line hodin, které probíhaly nakonec po dobu dvou týdnů z důvodu velkého zájmu studentů.
Přístup studentů, jak si poradili a dali si záležet s prezentacemi, byl jednoduše skvělý. Studenti byli proaktivní od první chvíle a měli neskutečně pozitivní přístup jak k tvorbě prezentací, tak k samotným dětem. Byl to takový malý experiment, kdy ani jedna strana si nebyla jistá s výsledkem, ale jak se říká, risk je zisk, a v tomto případě se samotné tvrzení potvrdilo. Studenti byli za skvělou práci náležitě odměněni a to jak jinak než pořádnou českou výslužkou v podobě Honzových buchet a tradičních vánočních perníčků od paní učitelky ze základní školy. Mgr. Nikol Porubová s paní ředitelkou Mgr. Michaelovou Drozdovou, Ph.D. byli ze spolupráce velice nadšené a s radostí uvítají i spolupráci v nadcházejícím období.