Informace ke studiu

 • Lenka Přečková
 • 03.12.2020
Další důležité informace k výuce v zimním semestru 2020/2021

 Vážené studentky, vážení studenti,

pomalu se blížíme ke konci semestru a zahájení zkouškového období. Rád bych Vám poděkoval za dosavadní spolupráci při realizaci online výuky a popřál hodně úspěchů u zkoušek. Vzhledem k aktuální situaci, kdy dochází k rozvolňování protiepidemických opatření a některé kroky se týkají i oblasti školství, bych Vás rád informoval o základních parametrech organizace studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné. Zdůraznil bych zejména skutečnost, že výuka pro všechny studenty bude až do konce zimního semestru realizována výhradně v online režimu, jak tomu bylo doposud. Na fakultě tak nebude využita možnost prezenční výuky pro skupiny max. 20 studentů prvních ročníků.

 • Výuka až do konce zimního semestru probíhá online v prostředí Microsoft Teams. Návody pro studenty jsou k dispozici na webové stránce https://www.slu.cz/slu/cz/teamsstudent
 • Online výuka probíhá podle platného rozvrhu.
 • Zkoušky a zápočty lze realizovat online nebo prezenčně v prostorách fakulty. O formě zkoušky rozhoduje garant předmětu. V případě prezenčního zkoušení je nutné respektovat platná opatření. V současné době je v místnosti povolena přítomnost max. 10 osob s dostatečnými rozestupy.
 • Výuka je v maximální míře podpořena elektronickými studijními materiály dostupnými v systémech IS SU nebo moodle.
 • Bezkontaktně se realizují také veškeré průběžné aktivity jako testy, referáty, odevzdávání esejí, seminárních prací apod.
 • Studenti jsou povinni sledovat informace uvedené v e-learningu jednotlivých předmětů a zaslané na univerzitní email.
 • Hlavní budova fakulty je do konce zimního semestru otevřena v pracovní dny v době 6 – 20 hodin a v sobotu v čase 8 – 14 hodin.
 • Studenti mohou na fakultu docházet na předem domluvené individuální konzultace či k řešení studijních záležitostí. V maximální míře je však preferována elektronická komunikace.
 • Pro individuální práci studentů na fakultě je vyhrazena místnost B101.
 • Knihovna funguje v režimu výdeje předem rezervovaných knih. Bližší informace na webu fakulty https://www.slu.cz/opf/cz/aktuality/35/422
 • Studentům, kteří mají v Česku jiné bydliště, je zakázáno ubytování na vysokoškolských kolejích.
 • Při pobytu v objektech fakulty je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření.
 • Stravování studentů probíhá v restauraci Fryštácká chalupa a v bistru Fytón. Bližší informace jsou uvedeny na webu fakulty https://www.slu.cz/opf/cz/aktuality/15/399
 • Další informace k organizaci studia v zimním semestru jsou uvedeny v Rozhodnutí děkana č. 12/2020 https://www.slu.cz/opf/cz/file/cul/f99b55c1-9c50-4a1f-9f7a-0c1b545dbeef
 • Celostátní opatření pro fungování vysokých škol jsou uvedena v Usnesení vlády ČR ze dne 30. listopadu 2020 č. 1263 https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/skoly-1263.pdf


prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan SU OPF