Informace k online výuce od 5. 10. 2020

 • Dagmar Labudková
 • 02.10.2020
Další důležité informace k výuce v zimním semestru 2020/2021

Vážené studentky, vážení studenti,

na základě Mimořádného opatření č. 26/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě je Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné povinná přejít od 05/10/2020 na bezkontaktní online výuku. Toto opatření se týká všech bakalářských i navazujících magisterských studijních programů v prezenční i kombinované formě studia a také zahraničních studentů. Platnost opatření je v současné době stanovena do 18/10/2020, nicméně je možné, že online výuka bude pokračovat i po tomto datu. Zde jsou uvedeny hlavní parametry organizace studia od 05/10/2020.

 • Online výuka probíhá podle platného rozvrhu.
 • Výuka je v maximální míře podpořena elektronickými studijními materiály dostupnými v systémech IS SU nebo moodle.
 • Bezkontaktně se realizují také veškeré průběžné aktivity jako testy, referáty, odevzdávání esejí, seminárních prací apod.
 • Studenti jsou povinni sledovat informace uvedené v elearningu jednotlivých předmětů a zaslané na univerzitní email.
 • Hlavní budova fakulty je otevřena v pracovní dny v době 6 – 20 hodin a v sobotu v čase 8 – 14 hodin.
 • Studenti mohou na fakultu docházet na předem domluvené individuální konzultace či k řešení studijních záležitostí. V maximální míře je však preferována elektronická komunikace.
 • Pro individuální práci studentů na fakultě je vyhrazena místnost B101.
 • Koleje fungují v plném rozsahu.
 • Při pobytu v objektech fakulty a v knihovně je nutno dodržovat veškerá hygienická opatření.

 

Ačkoliv situace není jednoduchá, věřím, že výuku díky dobré spolupráci mezi studenty a vyučujícími zdárně zvládneme. Rád bych Vám za ní předem poděkoval a zároveň popřál mnoho studijních úspěchů a pevné zdraví.

 

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.
děkan