Spustili jsme 2. kolo přijímacího řízení

  • Lenka Přečková
  • 29.06.2020
Přihlášku ke studiu na OPéeFku můžete podávat do 31. srpna
Děkan Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné vyhlašuje II. kolo přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované formě studia pro akademický rok 2020/2021.

Termín pro II. kolo přijímacího řízení:

  • Podání elektronické přihlášky: https://is.slu.cz/prihlaska/ do 31. 8. 2020;
  • Úhrada administrativního poplatku ve výši 500,-  nejpozději do 31. 8. 2020;
  • Rozhodnutí o přijetí ke studiu bude vydáváno od 7. 9. 2020.
Další podmínky přijímacího řízení jsou uvedeny v „Podmínkách přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních programů v prezenční a kombinované forma studia SU Opava, OPF v Karviné pro akademický rok 2020/2021“: