Důležité informace pro studenty

 • David Jančar
 • 26.03.2020
Informace týkající se dalšího průběhu výuky na fakultě.

Vážené studentky, vážení studenti,


rád bych Vám sdělil aktuální informace týkající se průběhu studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

Dne 24/03/2020 se k aktuální situaci vyjádřil rektor univerzity doc. Pavel Tuleja. Plný text jeho vyjádření si můžete přečíst zde: https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/664

Dovolím si zde vyjádření rektora doplnit a uvést klíčové informace, jež byste měli vědět.


1) VÝUKA V LETNÍM SEMESTRU A ZKOUŠKY

 • V letním semestru již nebude obnovena kontaktní výuka v podobě přednášek, seminářů a tutoriálů. Výuka pro všechny studenty bude až do konce semestru probíhat výhradně formou elearningu s distančními studijními materiály a elektronickou komunikací s vyučujícími.
 • Toto rozhodnutí vyplývá z vyjádření ministra školství, že opětovné otevření škol nastane nejdříve ve druhé polovině května.
 • Podle dalšího vývoje epidemické situace bude rozhodnuto, jakým způsobem budou probíhat zkoušky. Pokud nebude možné zkoušky konat na fakultě, v úvahu připadá zkoušení prostřednictví videokonferencí nebo testů v elearningu. Tato varianta je ale nyní projednávána zástupci vysokých škol s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, které to musí legislativně podpořit.

2) STÁTNICE A ODEVZDÁVÁNÍ BAKALÁŘSKÝCH A DIPLOMOVÝCH PRACÍ

 • Rádi bychom zachovali červnový termín státnic. Podle vývoje epidemie by se uskutečnily buď standardně na fakultě, nebo opět po souhlasu Ministerstva pomocí videokonference na dálku. V této chvíli proto všechny původní termíny včetně termínu pro odevzdání diplomových a bakalářských prací zůstávají v platnosti. Může se to však změnit na základě rozhodnutí ministerstva.
 • Bakalářské a diplomové práce nyní stačí odevzdávat jen v elektronické formě. Vytištěné a svázané práce se odevzdají později, až to fungování potřebných služeb opět umožní.
 • Pokud bychom byli nuceni červnový termín státnic zrušit, oznámíme to v průběhu dubna a zároveň posuneme všechny termíny včetně odevzdání závěrečných prací. Státnice by se v tomto případě konaly pouze v plánovaném srpnovém termínu.

3) KNIHOVNA A INFORMAČNÍ ZDROJE

 • Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná zůstává uzavřena.
 • Můžete využívat bohaté kolekce elektronických informačních zdrojů naší knihovny i dalších knihoven, které své zdroje v této mimořádné situaci zpřístupňují. Pro bližší informace sledujte facebook univerzitní knihovny https://www.facebook.com/univerzitniknihovnakarvina
 • V případě potřeby můžete kontaktovat pracovnice knihovny s žádosti o radu či pomoc na emailu: knihovnakarvina@slu.cz

4) EVALUACE VÝUKY

 • Rád bych poděkoval všem, kteří se zúčastnili průzkumu a ohodnotili kvalitu výuky v jednotlivých předmětech v zimním semestru. Všechny komentáře budeme na katedrách vyhodnocovat a adekvátně reagovat.
 • I pro letní semestr je průzkum spuštěn a prosím, abyste se jej i přes zrušení kontaktní výuky zúčastnili. Uvítáme zejména komentáře a připomínky na zabezpečení předmětu dostatečným počtem kvalitních studijních materiálů a úroveň komunikace vyučujících se studenty.

5) KOLEJE

 • Pokud jste ubytovaní na kolejích, můžete ke dni 31/03/2020 vypovědět Smlouvu o ubytování prostřednictvím e-mailu na adresu ubytovatelky soosova@opf.slu.cz. E-mail musí obsahovat  jméno, příjmení a  identifikační číslo.
 • Takto ukončené ubytování bude bez sankcí, tzn. nepropadnutí kauce, ale tato bude převedena do dalšího období, popř. vrácena na Váš účet (dle požadavku v e-mailu).
 • Osobní věci z jednotlivých pokojů, odevzdání klíčů apod. si můžete vyzvednout až po ukončení nouzového stavu.
 • V případě, že zůstanete ubytovaní na kolejích, hradíte plnou částku kolejného.

6) AKTUÁLNOST INFORMACÍ

 • Veškeré uvedené informace jsou aktuální k 26/03/2020. Všechny vysoké školy včetně Slezské univerzity nicméně intenzivně jednají s Ministerstvem, a pokud dojde k důležitým rozhodnutím ovlivňujícím naši aktuální představu, budeme studenty opět informovat.
 • Situace se vyvíjí velmi dynamicky a zároveň se obtížně předpovídá budoucí vývoj epidemie. Prosím tedy o pochopení, že nevíme hned odpovědi na všechny otázky. Věřím ale, že společně zdárně dokončíme tento semestr i celý akademický rok a od září budeme opět fungovat ve standardním režimu.


Přeji vám všem hodně sil, dobrou náladu a pevné zdraví.


V Karviné, 26/03/2020


prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

děkan SU OPF