Opatření v souvislosti s šířením koronaviru

 • David Jančar
 • 02.03.2020
Preventivní opatření na fakultě.

Vážené kolegyně, kolegové, studentky a studenti,

 

vzhledem k aktuálnímu vývoji šíření koronaviru a onemocnění Covid-19 bych Vás rád informoval o preventivních opatřeních na fakultě. 

 

 1. Až do odvolání zakazuji veškeré služební cesty do zemí nejvíce zasažených koronavirem, do nichž Ministerstvo zahraničních věcí nedoporučuje cestovat. Aktuálně se jedná o Čínu, Hong Kong, Singapur, Jižní Koreu, Írán a Itálii (bez ohledu na konkrétní destinaci v zemi). Aktuální informace zde: https://www.mzv.cz/jnp/cz/cestujeme/aktualni_doporuceni_a_varovani/omezeni_dopravy_koronavirus.html
 2. Až do odvolání zakazuji zvát na fakultu hosty z nejvíce postižených zemí.
 3. Studentské a učitelské mobility z/do nejvíce postižených zemí byly zrušeny nebo přesunuty na pozdější období.
 4. Všem zaměstnancům a studentům, kteří se vrací z nejvíce postižených zemí a dalších rizikových oblastí, zakazuji na období 14 dnů od návratu vstup do všech objektů a prostor fakulty. Tyto osoby žádám, aby po návratu zůstali doma a kontaktovali svého lékaře, hygienickou stanici nebo linku 112. Bližší informace o koronaviru a Covid-19: http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html
  • Zaměstnanci, kteří po návratu z rizikových zemí zůstanou doma, tuto skutečnost neprodleně oznámí svému přímému nadřízenému a děkanovi, kteří rozhodnou o dalším postupu. 
  • Studenti, kteří po návratu z rizikových zemí zůstanou doma, tuto skutečnost neprodleně oznámí emailem na studijni@opf.slu.cz. Vyučující jednotlivých předmětů je budou následně kontaktovat s informacemi o náhradním způsobu plnění studijních povinností.
 5. Dle doporučení Krajské hygienické stanice v Ostravě je na fakultě prováděna zvýšená a intenzivnější dezinfekce společných prostor účinnými prostředky.
 6. Nad rámec všech doporučení si dovoluji pořádat všechny zaměstnance a studenty, aby do postižených oblastí necestovali ani soukromě. Dále prosím, nepodceňujte jakékoliv příznaky virových onemocnění a v případě jejich výskytu zůstaňte raději doma.

 

Všem děkuji za spolupráci a zodpovědný přístup.

 

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.