Výběrové řízení v BGčku

  • Lenka Přečková
  • 09.01.2020
Vyhlašujeme výběrové řízení na pozice administrátor, operátor a event manager Business Gate.

Vyhlašujeme výběrové řízení na pozice administrátor, operátor a event manager Business Gate na LS 2019/2020. Profesní životopis a motivační dopis zasílejte v pdf na email prazak@opf.slu.cz nebo odevzdejte na podatelně do přihrádky Institutu interdisciplinárního výzkumu nejpozději do 21. 1. 2020. Předpokládaný termín výběrového řízení je 22. 1. 2020 od 10:00 v zasedací místnosti A309 na děkanátu.