Tradiční mezinárodní studentský seminář tentokrát na Opéefce

  • Dagmar Labudková
  • 04.12.2019
Ve dnech 26. až 29. listopadu 2019 se na půdě Obchodně podnikatelské fakulty uskutečnilo tradiční setkání studentů Politechniky Rzeszowske, Fakulty managementu a Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Letos poprvé se oficiálním partnerem stala i Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Jednalo se již o čtrnácté setkání v rámci tohoto Mezinárodního studentského semináře s oficiálním názvem International Student Seminar on Management and Financial Issues, tentokrát za účasti více než 30 studentů z mnohých zemí – Polska, České republiky, Slovenska, Indie, Francie, Číny a Uzbekistánu. Karvinskou fakultu zastupovala skupina 17 studentů všech forem studia. Akci pořádalo Oddělení zahraničních styků ve spolupráci s Katedrou podnikové ekonomiky a managementu v rámci univerzitního projektu ISIP „Sdílení výzkumných aktivit studentů SU OPF v mezinárodním prostředí“, jehož řešitelem je dr. Stoklasa.

Studenti prezentovali v angličtině v časovém limitu své projekty, seminární či diplomové práce, přičemž příspěvky byly z mnoha oblastí, např. marketing, informační technologie, finance, management a další společenskovědní disciplíny. Cílem těchto společných seminářů je posílit jazykové kompetence studentů a umožnit studentům osvojit si jednak odbornou terminologii v anglickém jazyce, své prezentační dovednosti a v neposlední řadě také schopnosti reagovat na doplňující otázky publika. V rámci semináře je pro studenty organizován i zábavný program, tentokrát jsme měli možnost zaskákat si na trampolínách v Ostravské HopJump Aréně,  a poté povečeřet v Karviné v restauraci Ovečka.

Seminář je tradičně organizován jako soutěž a ta byla zakončena slavnostním předáváváním ocenění těm nejlepším. Rozhodování nebylo pro mezinárodní porotu jednoduché ani tentokrát. První místo si mezi sebe rozdělili studenti z Rzeszowa Maciej Ozimek a Wojciech Sajdak, s příspěvkem „Student’s expectations and plans related to the national job market“. Druhé místo obsadila naše Erasmus+ studentka Gaëlle Mazué s příspěvkem „French culture“. Třetí místo pak obsadil opět náš student Matěj Kuba s příspěvkem „The future of energy“. Medailistům srdečně gratulujeme a děkujeme také všem zúčastněným.

Napsali o nás letošní vítězové: „Thank you for your hospitality in Karviná. We had a great time (the attractions were amazing) and the seminar was organized at a very high level. The presentations were great and thank you for recognizing ours as the best. We hope to see you in Poland next year.” ~ Wojtek Sajdak & Maciej Ozimek.