Modernizace Velkého sálu

  • Lenka Přečková
  • 04.05.2020
Modernizace VS probíhá od července 2019 - březen 2020

Modernizace Velkého sálu

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné byla v minulých dnech úspěšně dokončena více než padesátimilionová investice, která byla financována z 95 % procent z prostředků Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Investice mohla vzniknout díky projektu „Modernizace výukové infastruktury OPF v Karviné, SU v Opavě – výukové sály“.

Jeho cílem je zkvalitnění vzdělávací infrastruktury pro zajištění výuky ve formě dvou zmodernizovaných a zrekonstruovaných přednáškových sálů o celkové kapacitě 920 míst. První etapa projektu zahrnovala rekonstrukci malého sálu, který byl uveden do provozu již v dubnu minulého roku. Na ni plynule navázala etapa druhá, mnohem náročnější, a to rekonstrukce velkého sálu, který byl nyní protokolárně předán.

Předmětem modernizace byla zejména výměna posluchárenského čalouněného sezení se stoly, výměna, stavební úpravy promítací kabiny velkého sálu, instalace akustických stěnových panelů či akustického podhledu a stínění oken. Dále byla vyměněna osvětlení a původní vybavení nahrazeno moderním zařízením, včetně audiovizuální techniky. Nové posluchárenské sezení vychází z původní dispozice sedadel, která byla upravena s ohledem na umístění vyhrazených míst pro imobilní osoby. Stejně tak jako malý sál v předchozím roce, tak nově i velký sál už od září tohoto roku přispěje k významnému zlepšení výukového prostředí a ke zlepšení výuky samotné.


Modernizace výukové infrastruktury Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě - výukové sály
reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002501Hotový velký sál

Vizualizace

Fotogalerie z modernizace velkého sálu