Posluchači U3V absolvovali kurz první pomoci

  • Dagmar Labudková
  • 20.05.2019
Posluchači U3V absolvovali v letním semestru v letním semestru cyklus přednášek na téma Metody první pomoci.

22 posluchačů Univerzity třetího věku absolvovalo v letním semestru cyklus přednášek na téma Metody první pomoci.

Cílem tohoto cyklu bylo rozšířit a upřesnit základní informace o poskytování první pomoci, dále seznámit posluchače s obecnými principy poskytování přednemocniční péče, prohloubit znalosti o vybraných onemocněních a život ohrožujících stavech. Nechyběl ani nácvik praktického využití zdravotnických materiálů a prostředků, které jsou obsaženy v lékárničkách a praktické provádění resuscitace. Posluchači mimo jiné získali i poznatky z historie první pomoci a organizace zdravotnické záchranné služby, jako je například tzv. Aktivizace záchranného řetězce – spolupráce integrovaných bezpečnostních složek při tísňových voláních.

Z fotografií je patrné, že při praktickém nacvičování, byť se jednalo o téma závažné, nechyběl všude přítomný humor a dobrá nálada, jež jsou pro karvinské seniory tolik charakteristické. 

Lektorkou, která provedla posluchače cyklem 12 přednášek, byla osoba nejpovolanější, a to přímo pracovnice Zdravotnické záchranné služby Moravskoslezského kraje územního odboru Karviná Ing. Olga Nevosadová. Na základě bohatých zkušeností z terénu záchranné služby zpestřila přednášky zajímavými případy z praxe. Ke znalostem, které už měli účastníci dříve, přidala přednášející informace  o  některých důležitých  novinkách, případně vyvrátila některé mýty, které se při poskytování první pomoci uplatňují a mohou postiženému spíš ublížit. Jako velmi zajímavé  a důležité hodnotili posluchači i rady pro osaměle žijící osoby z pohledu pracovníků záchranné služby.