Konkurzy na zahraniční pobyty

  • Lenka Přečková
  • 27.02.2019
Oddělení zahraničních skytů vyhlašuje konkurz na zahraniční pobyty

Vyber si z nabídky zahraničních škol a jeď na Erasmus!!!


Zahraničních stipendijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech studijních programů a forem studia zapsáni na SU OPF, kteří mají v čase výjezdu uzavřený alespoň 1. ročník bakalářského studia a úspěšně absolvují výběrové řízení.

Přihláška k zahraničnímu stipendijnímu pobytu musí obsahovat:

  • Úvodní strana přihlášky na zahraniční stipendijní pobyt 2019/2020 - opf.slu.cz/ozs
  • Strukturovaný životopis v českém a cizím jazyce
  • Motivační dopis v českém a cizím jazyce (1 normostrana):
    - Studijní pobyt – zdůvodnění výběru destinace a studijního záměru  (vybrané předměty) na zvolené VŠ
    - Praktický pobyt - zdůvodnění výběru destinace a pracovní pozice
  • Přehled o vykonaných zkouškách (IS/STAG)

Přihlášky ve 3 vyhotoveních je možné podávat do 18.3.2019 - Prodlouženo (OZS - místnost A302, nebo box OZS na podatelně SU OPF)

Informační schůzky a prezentace zahraničních VŠ se budou
konat 5.3. a 7.3.2019, A 309, v 13:00
Bližší informace: unuckova@opf.slu.cz nebo A302 OZS


Vyber si z nabídky
Přečti si více o Erasmu
Přijď na info schůzku