Soutěž pro středoškolské studenty

  • Lenka Přečková
  • 25.02.2019
Napište esej na téma: 100 let české koruny: KOLIK LET JEŠTĚ KORUNU ČEKÁ A JAKÁ BUDOU?

Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti. Cílem soutěže je nejen propagovat katedru financí a účetnictví a rozšířit povědomí o možnosti studia na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné, ale především dát středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení osobních financí a finanční gramotnosti a získat za své názory nadstandardní odměnu. Každý rok je úkolem studentů napsat odbornou esej na aktuální téma. První dva ročníky byly pořádány ve spolupráci s Magistrátem města Karviná. V roce 2011 se partnerem soutěže stala Česká národní banka a Moravskoslezský kraj. Od roku 2015 je kromě pokračující spolupráce s Českou národní bankou partnerem soutěže opět statutární město Karviná.


Soutěž pro studenty středních škol 2019

Napište esej na téma:

100 let české koruny: KOLIK LET JEŠTĚ KORUNU ČEKÁ A JAKÁ BUDOU?


Forma eseje

Volný útvar odborného zaměření, maximálně 4 strany (A4, Times New Roman, 12p., řádkování 1,5). Odevzdání ve formátu MS Word, nebo Adobe pdf.

Odevzdání eseje

E-mailem na adresu soutez@opf.slu.cz v období 25. 2. – 5. 4. 2019. Na první straně eseje je nutné uvést kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, název a adresu studované střední školy, ročník studia. Autor soutěžní práce je povinen ve své práci uvést veškeré informační zdroje, ze kterých čerpal. Soutěžní práce může mít pouze jednoho autora.

Ceny

1. místo          15.000 Kč
2. místo          10.000 Kč
3. místo          5.000 Kč


Hlavní termíny


25. 2. 2019      Zahájení soutěže, možnost začít zasílat soutěžní práce
5. 4. 2019        Ukončení soutěže, konec přijímání soutěžních prací
22. 4. 2019      Vyhodnocení soutěže
květen 2019    Slavnostní vyhlášení vítězů, předání cen

Více informací získáš na webu go.slu.cz/koruna