Prohloubení spolupráce v tureckém Çanakkale

  • Lenka Přečková
  • 16.06.2024
Ve dnech 16. - 17. května 2024 se zástupci vedení a všech kateder Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (SU OPF) zúčastnili již 9. ročníku společné vědecké konference International Scientific Conference on Business Administration. Tento ročník byl organizován naší partnerskou Çanakkale Onsekiz Mart University v tureckém Çanakkale. Účast na konferenci byla spojena s prezentací výsledků naší vědeckovýzkumné činnosti a setkáním s vedením turecké Faculty of Social Sciences. Tématem tohoto ročníku byla Udržitelná budoucnost: Využívaní digitálních inovací pro výzvy zítřka.

Konference byla zaměřena na otázky týkající se udržitelného rozvoje a digitálních inovací, které jsou nezbytné pro úspěšné překonání výzev budoucnosti. Během dvoudenní akce proběhlo několik prezentací odborných článků a diskusí, kde akademici a odborníci z různých zemí sdíleli své nejnovější poznatky a zkušenosti. Program umožnil účastníkům získat cenné informace zejména při porovnaní ekonomického rozvoje jednotlivých zemí a navázat nové kontakty, které mohou být přínosem pro jejich další výzkum a profesní růst.
 
Účast našich zástupců na této společné konferenci navazuje na dlouholetou spolupráci mezi Çanakkale Onsekiz Mart University a SU OPF, která byla zahájena již v roce 1997. V pořádaní konference se naše fakulta střída s tureckým partnerem. Od té doby studenti i akademici obou stran pravidelně navštěvují své partnery, zejména v rámci programu Erasmus+. Tato spolupráce přináší řadu výhod především v oblasti výměnných pobytů a možností publikování výsledků vědeckovýzkumné činnosti.  
 
Çanakkale Onsekiz Mart University se svými 20 fakultami představuje oblíbenou destinaci pro velké množství našich studentů. Tato instituce nabízí širokou škálu studijních programů, které mohou obohatit vzdělávací činnost našich studentů a akademiků.

Více informací o konferenci a programu naleznete na oficiálních stránkách zde.

Těšíme se na další společné aktivity s našimi partnerskými univerzitami, které přispějí k rozvoji možností spolupráce naší fakulty i celé Slezské univerzity.