Konference CISS 2024 na Princeton University

  • Lenka Přečková
  • 08.04.2024
V březnu měl dr. Perzina jedinečnou příležitost reprezentovat naši univerzitu na mezinárodní vědecké konferenci CISS 2024 zaměřené na informační technologie, která se konala na Princeton University.

A co na to sám dr. Perzina?

"Na konferenci jsem prezentoval výsledky výzkumu v oblasti vícekriteriálního rozhodování, kterým se zabývá naše katedra informatiky a matematických metod. Rovněž jsem měl možnost navštívit vědecký seminář na Institute for Advanced Study, kde působili významní vědci jako Albert Einstein, John von Neuman, Kurt Gödel nebo Robert Oppenheimer. Procházet se místy, kudy chodili tito velikáni, byl pro mě velmi působivý zážitek.  Samotný Princeton je velmi příjemné město, jehož významnou část zabírají historické i moderní budovy univerzity."