Soutěž pro středoškolské studenty o 15.000 Kč probíhá do 31. března 2024

  • Lenka Přečková
  • 19.02.2024
Katedra financí a účetnictví každoročně pořádá celostátní soutěž pro studenty středních škol s tématikou finanční gramotnosti. Cílem soutěže je poskytnout středoškolákům příležitost zamyslet se nad problematikou řízení osobních financí, využití moderních technologií ve financích nebo finančního vzdělávání. Každý rok je úkolem studentů napsat odbornou esej na aktuální téma. Autoři tří nejlepších esejí pak získají velmi atraktivní finanční odměnu a možnost osobně se setkat a diskutovat s vysokými představiteli ČNB při slavnostním vyhlášení vítězů soutěže. Kromě ČNB je partnerem soutěže také statutární město Karviná.

Napište esej na téma „Možnosti a hrozby využití umělé inteligence ve financích“

Forma eseje

Volný útvar odborného charakteru a zaměření s délkou maximálně 5 stran A4. Autor je povinen ve své práci uvést veškeré informační zdroje, ze kterých čerpal. Soutěžní práce může mít pouze jednoho autora.

Odevzdání eseje

E-mailem na adresu soutez@opf.slu.cz v období 19. 2. – 31. 3. 2024. Na první straně eseje je nutné uvést kontaktní údaje: jméno a příjmení, e-mail, telefon, název a adresu studované střední školy, ročník studia. Esej se odevzdává ve formátu .doc, .docx, .odt nebo .pdf

Hodnocení eseje

1. Odborná porota složená z členů katedry financí a účetnictví Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné, pracovníků České národní banky a statutárního města Karviná vybere 10 nejlepších prací.
2. Každý člen poroty na základě subjektivního hodnocení odbornosti a literární úrovně stanoví pořadí 10 nejlepších prací.
3. Vypočte se průměrné pořadí pro každou práci a sestaví se výsledné pořadí. Při rovnosti průměrného pořadí rozhoduje, které práci bylo častěji přiřazeno lepší pořadí.
4. Organizátoři si vyhrazují právo neudělit některou z cen, pokud eseje nebudou mít patřičnou odbornou úroveň.

Ceny

1. místo: 15.000 Kč
2. místo: 10.000 Kč
3. místo: 5.000 Kč

Hlavní termíny

19. 2. 2024          Zahájení soutěže, možnost začít zasílat soutěžní práce
31. 3. 2024
          Ukončení přijímání soutěžních prací
21. 4.  2024
         Vyhodnocení soutěže
9. - 15. 5. 2024
    Slavnostní vyhlášení vítězů