Rozhovor s profesorem Stavárkem

  • Lenka Přečková
  • 02.01.2019
Děkan Daniel Stavárek odpověděl na pár otázek...

Na řádném zasedání Akademického senátu fakulty byl ve středu 28. listopadu 2018 na pozici kandidáta na děkana fakulty pro funkční období 2019 - 2023 zvolen profesor Stavárek. Do funkce bude jmenován rektorem Slezské univerzity s účinností od 1. března  2019. 


Rozhovor s profesorem Stavárkem


Ve funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty jste působil již 4 roky. Jak byste toto období hodnotil? Bylo pro fakultu úspěšné?

Končící funkční období bylo pro naši fakultu i celý sektor vysokého školství velmi náročné. Vzhledem k vývoji demografické křivky jsme se dostali na samotné dno v počtu maturantů a tím pádem i uchazečů o vysokoškolské studium. Pro fakultu malé regionální vysoké školy na východě země to znamená vyvíjet maximální úsilí, aby byla pro uchazeče atraktivní. Velké změny do fungování vysokých škol přinesla novela zákona o vysokých školách. Bylo nutné vytvořit nové univerzitní orgány, upravit celou řadu vnitřních předpisů a norem, nastartovat nové procesy ve fungování fakulty a univerzity a také se přizpůsobit zcela novému a náročnému modelu akreditace nabízených studijních programů. Jsem přesvědčen, že naše fakulta se s těmito výzvami vypořádala velice dobře a navíc jsme dosáhli ekonomické stability fakulty a udrželi jsme ji ve vynikající finanční kondici. Celkově bych si tak dovolil končící funkční období hodnotit jako úspěšné.

Která rozhodnutí ve zmíněných 4 letech považujete z pohledu dalšího úspěšného rozvoje fakulty za nejtěžší a nejdůležitější?

Z hlediska úspěšného rozvoje fakulty se jedná o rozhodnutí strategická, jejichž dopad nepřichází okamžitě, ale někdy až s mnohaletým zpožděním. Při takovém rozhodování tak potřebujete co možná nejlépe předvídat budoucí vývoj. Za klíčové proto považuji rozhodnutí, jaké studijní programy fakulta chce do budoucna rozvíjet. S tím jsou spojena rozhodnutí o investicích do výstavby, rekonstrukce a modernizace výukových prostor. Za velmi důležité a přínosné také považuji rozhodnutí o založení Business Gate a realizaci dalších kroků, které vedou k jeho rozvoji. Z pohledu finanční stability fakulty pak byla zásadní rozhodnutí o prodeji areálů na ulici Žižkova a ulici G. Morcinka, které byly nevyužité a ekonomicky fakultu velice zatěžovaly.

Co Vás přimělo k tomu, abyste znovu kandidoval na děkana?

Jak jsem již zmiňoval na veřejném představování, jednalo se čtyři hlavní důvody. Za prvé jsem přesvědčen, že fakultě stále mám co nabídnout. Mám dostatek zkušeností, kontaktů a možností, které mohou být fakultě prospěšné. Zároveň mám stále hodně nápadů a myšlenek, jak fakultu posunout kupředu a zároveň dost energie, aby se mi tyto myšlenky a vize povedlo realizovat. Za druhé jsme s mými spolupracovníky zahájily v končícím funkčním období celou řadu projektů a aktivit, které mají přesah do dalšího období. Jsem přesvědčen, že kontinuita ve vedení fakulta je v takové situaci žádoucí. Třetím důvodem byl fakt, že všichni mi nejbližší spolupracovníci byli ochotni se mnou ještě jedno volební období spolupracovat. Velice si cením toho, jak v současném vedení fakulty spolupracujeme a ochota proděkanů a paní tajemnice pokračovat mi velice ulehčila rozhodování. V neposlední řadě bylo podstatným impulsem znovuzvolení Pavla Tuleji do pozice rektora Slezské univerzity. S Pavlem se známé dlouhá léta, jsme přátelé a působil jsem i jako jeho statutární zástupce v době, kdy Pavel zastával pozici děkana naší fakulty. V jeho osobě tak mám záruku, že komunikace a spolupráce mezi fakultou a rektorátem bude bezproblémová.
Jaké budou pro OPF z Vašeho pohledu následující 4 roky?
Nadcházející funkční období 2019 – 2023 bude ve značné míře přímo navazovat na důležité kroky a opatření, které byly učiněny v průběhu končícího období. Bude především nezbytné zavést všechny změny a novinky vyvolané účinností novely vysokoškolského zákona a dalších předpisů do každodenní praxe a běžného fungování fakulty. V nadcházejícím funkčním období musí fakulta dále využít všech možností a pokračovat v úsilí odlišit se od konkurenčních vysokých škol. Vytvoří se tak dobré předpoklady pro to, aby si při očekáváném nárůstu počtu uchazečů vybralo fakultu více kvalitních a nadějných studentů. Abychom mohli nadcházející období považovat za úspěšné, bude nezbytné zaměřit se na splnění pěti klíčových priorit:  


1.    Zajištění a průběžné hodnocení kvality základních činností fakulty.
2.    Získání akreditace pro studijní programy na všech stupních studia a akreditace habilitačního řízení.
3.    Úspěšné zavedení nového informačního systému.
4.    Zajištění finanční stability fakulty na několik let dopředu.
5.    Zdárné dokončení projektů OP VVV.

Plánujete na fakultě prosadit nějaké zásadní změny?

V této chvíli jsem přesvědčen, že žádné dramatické a zásadní změny nejsou potřebné. Současnou velikost fakulty a počet studentů i zaměstnanců lze považovat za téměř optimální. Na nadcházející funkční období máme připravený velice podrobný seznam dílčích opatření v oblasti výuky, výzkumu, internacionalizace, rozvoje, propagace, spolupráce s praxí, hospodaření i celkového řízení fakulty, která bychom rádi realizovali a posunuli OPéeFku blíže k naší vizi jedné z pěti nejlepších ekonomických fakult v Česku, což při existenci zhruba 20 fakult není nereálné.

Kam byste výuku a vzdělávání na fakultě chtěl směřovat?

Má představa je, že fakulta bude nabízet pestrou paletu studijních programů na bakalářském, navazujícím magisterském a doktorském stupni. Na bakalářském stupni bych rád rozvíjel profesní studijní programy, jejichž existenci zavedla již zmíněná novela vysokoškolského zákona. Jsou to programy, v nichž se klade značný důraz na praktické dovednosti a schopnosti absolventa a na intenzivní spolupráci s praxí. Jako profesní bychom rádi nabízeli studijní programy Cestovní ruch a turismus, Finance a účetnictví, Marketing, Management v sociálních službách a Manažerská informatika. Plánujeme proto výstavbu profesního centra cestovního ruchu nebo multimediálního studia. Jsme si vědomi důležitosti digitálních technologií, proto připravujeme nový studijní program Digitální ekonomika. Jelikož je naše země malou a otevřenou ekonomikou silně zapojenou do mezinárodních ekonomických vztahů, plánujeme také studijní program Zahraniční obchod. Kromě toho budou rozvíjeny i tradiční studijní programy jako Ekonomika a management, Bankovnictví nebo Veřejná ekonomika a správa.

Jaké jsou Vaše koníčky?

Velice rád běhám a snažím se v naší minisoutěži dotahovat na výkony proděkana Tvrdoně. Už jsem si ale zvyknul, že mi téměř každý měsíc uteče… I tak se mi v roce 2018 povedlo naběhat skoro zhruba 950 km a pro příští rok je tisícovka jasná meta. Jsem také velkým fanouškem fotbalového týmu MFK Karviná a pevně věřím, že se mu i v této sezóně povede zachránit první ligu.

Jaká hudba se Vám líbí?

Nejraději mám indie rock a často si pouštím kapely jako Snow Patrol, Starsailor, The Killers, White Lies, Keane, Editors nebo Jimmy Eat World. Líbí se mi i Pink, Elle King nebo Lana Del Rey. Naopak bych si nikdy nepustil dechovku, elektronickou hudbu nebo trash metal :-)

Jaké je Vaše oblíbené jídlo? Čím bychom Vás mohli uplatit?

Oblíbených jídel je mnoho včetně českých klasických. Jsem ale velkým fanouškem italské kuchyně, dobrých hamburgerů a musím přiznat, že na nedávné cestě v Číně mě dostalo i tamní jídlo. Jsem docela závislý na kávě a miluju pivo, tyto dárky přijímám v jakémkoliv množství :-)

Jste vůdčí typ?

Těžko se mi to hodnotí. Snažím se ale dodržovat některé zásady, které by podle mě měl lídr mít. Je důležité držet slovo a chovat se konzistentně. Snažím se nepoužívat jen formální autoritu vycházející z funkce, ale pracovat na neformální autoritě a přirozeném respektu. Je důležité podporovat kolegy v jejich růstu, být inspirativní a nebát se, že mě přerostou a budou lepší. V případě potřeby je nutné chválit a zastat se spolupracovníků veřejně a kritiku si nechat na soukromí.