Předána prospěchová stipendia těm nejlepším

  • Lenka Přečková
  • 15.11.2023
Také v roce 2023 byli studenti s nejlepším prospěchem za akademický rok 2022/2023 oceněni prospěchovým stipendiem.

Celkem získalo ocenění 91 studentů. Tento počet tvoří 33 studentů bakalářského studia, 45 studentů navazujícího magisterského studia a 13 zahraničních studentů. Nejvyšší odměnu ve výši 50 tisíc korun získalo za své studijní výsledky celkem 18 studentů. Jejich vážený studijní průměr dosažených známek byl v rozmezí 1,00 až 1,25 za akademický rok 2022/2023. Mezi oceněnými bylo také 6 zahraničních studentů studující na fakultě navazující magisterský program Economics and Management.

Celkem si studenti rozdělili částku ve výši 2.095.000 Kč. Průměrná částka vyplaceného stipendia se tak pohybovala na úrovni 23.022 Kč.