Prezentace projektu CEPIS delegaci evropských novinářů

  • Lenka Přečková
  • 15.11.2023
Výběrová komise Operačního programu Spravedlivá transformace na svém zasedání 26. října 2023 doporučila projekt CEPIS k financování. Tímto byl fakticky ukončen proces hodnocení a schvalování, který bude do konce roku finalizován vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace.

Schválení CEPISu doprovodila prezentace projektu delegaci evropských novinářů

Výběrová komise ve svém doporučení stanovila dva milníky, a to uzavření smlouvy o dílo do listopadu 2024 a ukončení kolaudačního řízení stavby do června 2027. Projekt se tak z fáze přípravy, prezentace a obhajob může přesunout do fáze postupné realizace. Doporučující stanovisko je potvrzením důležité úlohy Slezské univerzity a její Obchodně podnikatelské fakulty, kterou sehrávají v poskytování kvalitního vzdělání a rozvoji podnikání a podnikavosti.
Schválení projektu bylo možno symbolicky oslavit představením CEPISu delegaci evropských novinářů, kteří ve dnech 14.–16. listopadu 2023 navštívili Moravskoslezský kraj v rámci „Just Transition media trip a RegioStars“. Prorektor Slezské univerzity Daniel Stavárek nejprve 15. listopadu prezentoval hlavní cíle a přínosy CEPISu na setkání s novináři v Dolní oblasti Vítkovice, kde bylo představeno také dalších pět již schválených strategických projektů. Skupina zhruba 25 novinářů z různých zemí a médií pak osobně navštívila Obchodně podnikatelskou fakultu, kde se od prorektora Stavárka a Libora Chlebiše z Oddělení řízení strategických projektů dozvěděli další podrobnosti týkající se studijních programů, které budou v CEPISu realizovány, architektonické koncepce budovy nebo návaznosti projektu na další aktivity Slezské univerzity.