Výsledky voleb do akademického senátu

  • Lenka Přečková
  • 24.11.2023
Předseda AS SU OPF vyhlašuje řádné volby do Akademického senátu SU OPF do komory akademických pracovníků a do studentské komory na období 2024-2026. Zároveň se také vyhlašují doplňující volby do studentské komory AS SU za OPF. Volební komise AS SU stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáty do AS SU OPF a dílčí volební komise stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáty do AS SU za OPF.

Harmonogram voleb:

Návrh kandidáta na senátora/senátorku do komory akademických pracovníků AS SU OPF, do komory studentské AS SU OPF a do komory studentské AS SU za OPF se podává na podatelně SU OPF (Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná), v termínu nejpozději do středy 15. 11. 2023 do 12:00 hodin.

a) Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do čtvrtku 16. 11. 2023:

  • ve veřejné části internetových stránek fakulty,
  • na nástěnce AS SU OPF.

b) Představení kandidátů se uskuteční v pondělí 20. 11. 2023

  • do komory akademických pracovníků v době 8:00 – 8:45 hodin v D-MS (Malý sál)
  • do komory studentské v době 8:45 – 9:30 hodin v D-MS (Malý sál)
  • do komory studentské AS SU za OPF v době 9:30 – 10:15 hodin v D-MS (Malý sál)

Návrhy kandidátů

c) První kolo voleb se uskuteční v termínu od úterý 21. 11. 2023 od 8:00 hodin do čtvrtka 23. 11. 2022 do 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU v sekci „E-VOLBY“.

d) Případné 2. kolo voleb se uskuteční v termínu od pondělí 4. 12. 2023 od 8:00 hodin do středy 6. 12. 2023 do 15:00 hodin prostřednictvím informačního systému IS SU v sekci „E-VOLBY“.

Řádné volby do AS SU OPF na období 2024- 2026

Doplňovací volby do AS SU za OPF