Univerzita třetího věku otevírá nové kurzy

 • Lenka Přečková
 • 04.09.2023
Chcete se ve zralém věku vzdělávat na univerzitní úrovni, poznat nové přátele a smysluplně využít svůj čas? Pak neváhejte a přihlaste se na Univerzitu třetího věku Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné!

Univerzita třetího věku (U3V) je dobrovolné zájmové studium uskutečňované v souladu s ideou celoživotního vzdělávání. Je určeno převážně seniorům, kteří mají nárok na starobní důchod, ale přihlásit se mohou i zájemci, kteří dosáhli věku 50 let. Posluchači U3V nejsou studenty ve smyslu zákona č.111/1998 Sb. o vysokých školách.

Na Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné má dlouholetou tradici (začátek se datuje od roku 1995) a její další úspěšný rozvoj je jednou z priorit současného vedení fakulty. Za dobu její existence tisíce posluchačů absolvovaly přednášky z oblasti ekonomie, financí, práva, historie, cestovního ruchu, sociologie a psychologie, gastronomie a jiných zajímavých vzdělávacích oblastí. K přednáškovým cyklům přibyly i atraktivní vzdělávací kurzy: jazykové, počítačové, pohybové.


Podmínky pro přijetí do programu U3V jsou následující:

 • věk nad 50 let
 • předpokládá se ukončené středoškolské vzdělání (není podmínkou)
 • podání přihlášky: elektronicky, osobně nebo telefonicky
 • zaplacení poplatku ve výši 1 000 Kč/semestr, posluchači s nárokem na starobní důchod ve výši 700 Kč/semestr na účet SU OPF, č. ú.: 101285316/0300 nebo v hotovosti na pokladně SU OPF

V akademickém roce 2023/2024 nabízíme:

 • Evropská unie: jaká je a její perspektivy
 • Němčina pro začátečníky
 • Krizová komunikace
 • Angličtina pro začátečníky
 • Angličtina pro pokročilé začátečníky
 • Angličtina pro mírně pokročilé
 • Angličtina pro středně pokročilé
 • Němčina pro začátečníky
 • Pohybová hygiena a zdravý pohyb

Přednášky a kurzy probíhají 1 x týdně 2 vyučovací hodiny. Výukové bloky probíhají po 12 týdnů za semestr a jsou zakončeny písemným testem. Výuka je zpestřena atraktivními exkurzemi, besedami a dalšími zajímavými akcemi.

Bližší informace naleznete na webu, v případě dotazů volejte na číslo. + 420 596 398 438 (kontaktní osoba Mgr. Dagmar Sohrová)