Placené zahraniční stáže pro studenty a doktorandy - EIT Food RIS Fellowships a Talents (přihlášky prodlouženy)

 • Veronika Novotná
 • 27.03.2023
Rozvíjejte svůj talent během placené stáže ve velkých evropských firmách, start-upech, výzkumných a dalších organizacích! Špičkové technologie, marketing, komunikace, inovace, moderní laboratoře - to vše a ještě více na vás čeká během placené stáže v programu EIT Food RIS Fellowships a Talents 2023!

Pro koho je program určen?

EIT Food nabízí placené stáže v délce 3-6 měsíců, a to v následujících dvou programech:
 • RIS FELLOWSHIPS: pro studenty (min. Bc.) nebo absolventy magisterského studia (do dvou let po ukončení) stipendium ve výši 850-1500 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže).
 • RIS TALENTS: pro doktorandy a mladé post-doktorandy (do dvou let po ukončení) stipendium ve výši 950-2000 €/měsíc (v závislosti na variantě stáže).

Program RIS Fellowships a Talents nabízí stáže studentům a absolventům S RŮZNÝM VZDĚLÁNÍM, jako např.

 • marketing, projektové řízení, analýza dat, průzkum trhu, prodej, IT, programování, apod.
 • biologie, chemické inženýrství, potravinářství, potravinářské technologie, procesní inženýrství, farmaceutické technologie, apod.

Je možné zvolit jednu z těchto variant: Online, on-site nebo hybridní variantu

Co mohu získat, když se přihlásím do programu RIS Fellowships nebo RIS Talents?

 • Praktické zkušenosti při řešení skutečných případů z průmyslové a výzkumné praxe
 • Možnost rozvíjet své kompetence: kreativní řešení problémů a kritické myšlení
 • Mentoring od uznávaných odborníků ve svém oboru
 • Vylepšení životopisu a možnost navázat nové kontakty
 • Obohatit se o poznání jiné země a poznat jinou kulturu

Jak se přihlásit?

Přihlášku je nutné podat nejpozději do 16. dubna 2023 (přihlášky prodlouženy)
Vyplňte krátkou online přihlášku a nahrajte minutové video:
 • Pro program RIS Fellowships - REGISTRACE ZDE
 • Pro program RIS Talents - REGISTRACE ZDE

 • Více informací o programu najdete ZDE
  V případě jakýchkoliv dotazů se obracejte na místní koordinátory projektu (na Moniku Tomaniovou, monika.tomaniova@vscht.cz; tel.: 731 625 010), na Editu Ryšlavou (edita.ryslava@vscht.cz), nebo organizátory stáží (Martyna Czerniakowska, mczerniakowska@wz.uw.edu.pl).  Nový obrázek