32. ročník mezinárodního vysokoškolského veletrhu a konference EAIE s podtitulem „The future in full colour“

  • Veronika Novotná
  • 13.10.2022
Ve dnech 13. - 16. září 2022 se zástupci Oddělení zahraničních styků zúčastnili mezinárodní konference a veletrhu vysokých škol pořádané organizací EAIE (European Association for International Education).

Autoři: Ing. Veronika Novotná; doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Dějištěm letošní konference byla Fira Barcelona Gran Via. Po dvou „covidových“ letech se událost konala opět prezenčně, a to s rekordním počtem účastníků (6300+) z více jak 90 zemí. Tématem letošní konference byla „Budoucnost v plných barvách“. Jak „vykreslit“ živý a inkluzivní obraz naší společné budoucnosti, za použití široké palety nástrojů internacionalizace? Na tuto otázku se pokoušeli odpovědět odborníci na internacionalizaci na inspirativních workshopech, plenárních zasedáních a networkingových akcích pořádaných paralelně s největším evropským veletrhem vysokých škol. 

Spolupráce, rozmanitost a otevřenost – veletrh EAIE je místem, kde vysoké školy a další organizace působící v mezinárodním vzdělávání navazují partnerství, zviditelňují se a setkávají se s odborníky z oblasti mezinárodního vysokoškolského vzdělávání a svými partnerskými univerzitami. Na letošním veletrhu v Barceloně se představilo více než 200 vystavovatelů, mezi něž patřil i národní stánek „Study in the Czech Republic“ se zástupci 22 českých vysokých škol. 

Mezinárodní spolupráci rozvíjí SU OPF díky veletrhu EAIE už od roku 2016. Na setkání s představiteli partnerských univerzit (Oberlin University/Japonsko, University of La Laguna/Španělsko, Saxion University of Applied Sciences a HANZE University of Applied Sciences /Nizozemí) byly letos projednány další společné aktivity. Možnosti navázání spolupráce v rámci programu Erasmus+ byly diskutovány také s norskou Kristiania University College, španělskou University of Malaga a německou Harz University of Applied Sciences. V rámci bilaterální spolupráce proběhla jednání s brazilskou Santa Catarina State University. 

Výjezdy studentů a pracovníků do zahraničí či společné mezinárodní projekty jsou nezbytné pro další rozvoj naší fakulty. Věříme, že nově vzniklá partnerství obohatí možnosti výjezdů do zahraničí a přinesou do našich aktivit nové impulsy.