Jaké byly Erasmus Days 2022 na OPéeFce?

  • Dagmar Labudková
  • 21.10.2022
Ve dnech 13. a 14. října se OPéeFka již tradičně zapojila do celosvětových oslav největšího mezinárodního vzdělávacího programu Erasmus+.

Autoři: Veronika Maťková, Veronika Novotná

Erasmus+ mění životy, otevírá obzory

Ptáte se, co je smyslem Erasmus Days? Cílem těchto oslav je zviditelnit aktivity a projekty realizované v rámci programu Erasmus+ a informovat veřejnost o jeho možnostech a pozitivním přínosu. Letošní ročník Erasmus Days byl výjimečný i z toho důvodu, že program Erasmus+ v tomto roce slaví své 35. narozeniny. Dnes je do programu zapojeno 33 zemí a díky jeho existenci mohlo vyjet do zahraničí již 12 milionů lidí. 

Srdcem programu Erasmus+ jsou výjezdy do zahraničí a mezinárodní spolupráce. Do vzdělávání přináší inovace a podporuje rozvoj dovedností. Program Erasmus + pomáhá v sektoru vysokoškolského vzdělávání, neformálního vzdělávání mládeže, odborného vzdělávání a přípravy, školního vzdělávání a vzdělávání dospělých. Slezská univerzita je v rámci programu zapojena do dvou klíčových akcí – Mobility jednotlivců (KA1) a Partnerství pro spolupráci (KA2). 

Oddělení zahraničních styků si ve dnech 13. a 14. října připravilo pro studenty dvoudenní program vč. info stánku ve foyer s aktuální nabídkou zahraničních mobilit. Ve čtvrtek 13. října se uskutečnil workshop, na kterém byli studenti informováni o možnostech zahraničních výjezdů a novinkách programu, mezi které patří mj. Blended Intensive Programmes (BIP), tj. kombinace virtuální a krátkodobé fyzické mobility. Ve spolupráci se skupinou zahraničních univerzit sdružených v alianci STARS EU (The Strategic Alliance for Regional Transition) mají studenti OPF příležitost řešit zadání firem a organizací z různých zemí EU.  

O krátkodobých možnostech výjezdů mládeže do zahraničí pohovořil náš host, zakladatel vzdělávací a inovační neziskové organizace Petrklíč help, MgA. Petr Kantor. Své cenné zkušenosti sdíleli také naši studenti, kteří už zahraniční mobilitu absolvovali.  V pátek 14. října jsme ve spolupráci s panem Kantorem uspořádali dobrovolnickou aktivitu, která se těšila veliké oblibě i v minulém roce. Spolu se zahraničními studenty z Indie, Egypta a Gruzie jsme připravili zásoby dřeva na zimu prohájenku v Janíkově sedle u Kopřivnice, která se nachází v chráněné přírodní oblasti NATURA 2000. Za necelé 4 hodiny práce se nám nakonec podařilo naskladnit neuvěřitelných 16 tun dřeva!

Závěrem bychom rádi poděkovali všem zúčastněným za skvělou spolupráci i pracovní nasazení.Tak zase za rok na viděnou!