Online přednášky pro čínské studenty

  • Veronika Novotná
  • 23.04.2021
Obchodně podnikatelská fakulta spustila 22. 4. 2021 sérii odborných online přednášek určených speciálně pro studenty partnerské Shanxi University of Finance and Economics (SXUFE).

Epidemie Covid-19 mimo jiné významně omezila tradiční výměnné pobyty studentů a akademiků, což se projevilo také v pozastavení příjezdu čínských studentů ze SXUFE do Karviné. I v této obtížné době ovšem obě instituce usilují o pokračování dosavadní spolupráce, v jejímž rámci na OPF již studovalo zhruba 60 studentů a působily 4 akademické pracovnice SXUFE. OPF proto připravila celkem pět online přednášek určených speciálně pro studenty SXUFE, které se budou konat co dva týdny. Do přípravy se zapojily všechny katedry fakulty a nachystaly tento program:

  1. Eurozone: Benefits and Risks of the Single Currency (prof. Daniel Stavárek a Dr. Jana Šimáková, katedra financí a účetnictví) – 22/04/2021
  2. Development and Challenges of the European Economy (Dr. Ingrid Majerová, katedra ekonomie a veřejné správy) – 06/05/2021
  3. Top Advertising Campaigns in Europe during the Last Decade (Dr. Martin Klepek, katedra podnikové ekonomiky a managementu) – 20/05/2021
  4. Overview of e-commerce in Czechia (Dr. Radim Dolák, katedra informatiky a matematiky) – 03/06/2021 v 13:00
  5. Czechia - an Attractive Destination In the Heart of Europe (Dr. Patrik Kajzar, katedra cestovního ruchu a volnočasových aktivit) – 17/06/2021 v 13:00


Úvodní přednášky děkana prof. Stavárka předsedkyně akademického senátu OPF dr. Šimákové se ve dvou místnostech zúčastnilo zhruba 60 studentů a také významní představitelé SXUFE. Své zdravice přednesli a podporu pokračující spolupráce mezi univerzitami vyjádřili Vice-President SXUFE Shen Peilong a děkan fakulty financí SXUFE Zhang Wenlong. Přednáška byla doplněna promo videem představujícím možnosti studia na OPF a diskusí se studenty, v jejímž rámci byly zodpovězeny dotazy týkající se jak problematiky Eurozóny, tak i studia na naší fakultě.