• 0

Fulbrightova stipendia 2022/23

  • Veronika Novotná
  • 12.04.2021
Fulbrightova komise nabízí na rok 2022/2023 pro české studenty a vědce všechna stipendia pro pobyty v USA v plném rozsahu.

Přijměte pozvánku na jarní sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým stipendijním programům organizovaných Fulbrightovou komisí. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a případně současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu nebo přijímacího řízení. Organizátorů se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.

22. dubna 16:30 hod. 

Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály 

Deadline přihlášek: 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce

27. dubna 15:00 hod. 

Stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studia

Deadline přihlášek: 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium začínající o rok později; 1. února pro Visiting student researcher

3. května 14:00 hod. 

Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

Deadline přihlášek: 1. listopadu pro pobyt začínající od září následujícího roku

5. května 16:30 hod.

Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

Deadline přihlášek: 1. listopadu pro pobyty v následujícím akademickém roce, přičemž začátek pobytu v USA musí nastat do konce následujícího kalendářního roku

3. června 15:00 hod. 

Hostování amerických stipendistů v České republice

Webináře budou probíhat formou on-line Zoom setkání. Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce. S případnými dotazy se neváhejte obracet na: Fulbrightova komise, www.fulbright.cz, fulbright@fulbright.cz, tel. 222 718 452