Pobyt v Německu

  • Lenka Přečková
  • 24.02.2020
Je ti 18 – 30 let a chceš strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víš o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta pobytem v zahraničí? Od letošního září je v nabídce několik dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity!
Je ti 18 – 30 let a chceš strávit několik měsíců v Německu smysluplnou činností? Nebo víš o někom, kdo by si chtěl zpestřit studentská léta pobytem v zahraničí? Od letošního září je v nabídce několik dobrovolnických míst v rámci Evropského sboru solidarity! Všichni dobrovolníci dostávají měsíční kapesné, stravné a mají zajištěné ubytování. Podrobnosti a kontakty pro přihlášky najdeš na http://www.ahoj.info/evs-vacancies.

Vybírat můžeš z následujících nabídek:

1)        Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže Tandem v Regensburgu Německo hledá na dobu 1.9.2020 - 31.08.2021 dva dobrovolníky nebo dobrovolnice. Společně s třetí(m) německou dobrovolnicí(níkem) se zapojí do organizace vlastní akce pro mladé lidi z Česka a Německa, budou spravovat sociální sítě a vymýšlet vlastní přeshraniční aktivity. Termín přihlášek: 31. 3. 2020

2)        Junge Aktion der Ackermann-Gemeinde v Mnichově nabízí od 1. 9. 2020 dobrovolnické místo. Společenství dětí a mladých lidí z Německa ve věku od 10 do 26 let svými projekty a aktivitami přispívá k „Evropě lidí“. Tato organizace vznikla v roce 1950 jako společenství mladých lidí odsunutých z Čech, Moravy a Slezska. Mezi její hlavní cíle patří setkávání se středo- a východoevropskými sousedy. Termín přihlášek do 31. 5. 20203)        Dobrovolná služba v Ackermann-Gemeinde ve Wüzburgu (součástí katolické církve). Členové se angažují na poli česko-německo-slovenských vztahů, přičemž jednají na základě křesťanské odpovědnosti za společnou Evropu. Termín přihlášek do 31. 5. 2020

4)        Dobrovolná služba v organizaci Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee (termín: 1.9.2020-31.08.2021). Dobrovolník bude členem pětičlenného týmu a bude se podílet se na organizaci přeshraničních kulturních přeshraničních projektů a na jejich propagaci, komunikovat s německými a českými partnery a kulturními aktéry, sledovat českou a německou kulturní scénu v regionu a připravovat programové přehledy a tipy pro obyvatele druhé země a spolupracovat na redakci kulturního portálu www.bbkult.net. Přihlášení do: 31. 5. 2020

5)        Spolek Vetriebene – Integration – Verständigung e.V. Stuttgart nabízí mladým lidem z Česka účast na jednoletém dobrovolnickém projektu. Jsme skupina křesťanských spolků, která se snaží oživovat německo-česko-slovensko-polské sousedství, podporovat společné vztahy se zeměmi jižní Evropy a z křesťanského hlediska se zasazovat o sjednocenou Evropu. Termín přihlášek bude upřesněn.
Podrobnosti a kontakty pro přihlášky najdeš zde

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality