Jeď na Erasmus

  • Lenka Přečková
  • 26.02.2020
Přijď si dát kafe a poslechnout si přednášky studentů a Erasmáků o výměnných pobytech.

Chceš vyrazit do světa? Tak dojdi 5. března ve 13:00 do místnosti A309 nebo 12. března ve 13:00 do místnosti A309. Zjistíš vše, co se zahraničních pobytů týče! Bližší informace: unuckova@opf.slu.cz nebo A302 OZS. V případě, že se nemůžete dostavit na info schůzku nás kontaktujte.

PODMÍNKY

Zahraničních stipendijních pobytů se mohou zúčastnit studenti všech studijních programů a forem studia zapsáni na SU OPF, kteří mají v čase výjezdu uzavřený alespoň 1. ročník bakalářského studia a úspěšně absolvují výběrové řízení.

Přihlášku můžete vyplnit prostřednictvím online formuláře:

K přihlášce je možné přiložit certifikáty o jazykových zkouškách apod.

Výběrové řízení:

  • bude probíhat formou pohovoru v místnosti A 309 dne 19. 3. 2020 od 12:00
  • kandidáti na zahraniční pobyt se dostaví osobně dle času uvedeného v harmonogramu, který jim bude zaslán na školní e-mail
  • k pohovoru je možné přinést certifikáty o jazykových zkouškách apod.

Preparatory Course for Student Mobilities

  • po úspěšném výběrovém řízení je nutné absolvovat přípravný kurz pro studentské mobility
  • kurz pro vyjíždějící v ZS bude probíhat ve 3 blocích
  • kurz pro vyjíždějící v LS bude probíhat v zimním semestru
  • obsah kurzu je dostupný v IS pod zkratkou OPFBPCSM
  • po úspěšném absolvování budou studentovi uděleny 3 ECTS v rámci volně volitelných předmětůPřečti si více o Erasmu
Nabídka studijních pobytů a praxí